CVC-Kateterler

LT Silikon CVC

Katalog Bilgileri

LT SİLİKON CVC  ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Yumuşak silikon malzeme biyo-uyumluluk ve kink direnci sağlayarak, uzun süreli performansı artırır. • Çeşitli boy ve lümen şekilleri mevcuttur. • Entegre polyester cuff doku gelişmesini teşvik ederek, kateteri güven altına alır ve enfeksiyonu azaltır.

Katalog No

 

 

MR28010611

6F x 90CM TEK LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28010711

7F x 90CM TEK LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28010911

9.5F x 90CM TEK LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28010721

7F x 90CM ÇİFT LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28010921

9F x 90CM ÇİFT LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28011121

11F x 90CM ÇİFT LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28011421

14F x 90CM ÇİFT LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

MR28011231

12.5F x 90CM ÜÇ LÜMENLİ LT CVC TEMEL KİTİ

10/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) İnfüzyon Kateteri  (1) yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) Skalpel  (1) Kılavuz Tel   (1/2/3) Enjeksiyon Başlığı  (1) Introducer İğne  


Kullanım Talimatları

CVC  KATETER SET KULLANMA TALİMATI
KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR:

Medcomp® Bio-Cath™ Merkezi Venöz Kateteri yetişkin ve çocuklarda Uzun-Süreli merkezi venöz giriş için tasarlanmıştır. Kateter total parenteral beslenme (T.P.N), I.V. sıvısı, kan ürünleri, ve ilaçların infüzyonu amaçlı kullanılabilir. Kateter ayrıca tekrarlı kan örneği almak için de kullanılabilir. 
Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak yetişkin bir hastanın subklavyen ven  içine orta ile alt SVC ye ucu gelecek şekilde yerleştirilir.
Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde internal Jugular ven de yer alır..


UYARILAR:
Bu kateter belirtilen kullanım dışındaki herhangi bir kullanım amaçlı değildir. Hemodiyalizde ve/veya hemoperfüzyon işlemlerinde, ve şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastalarda kullanım için önerilmez.
Beklenmeyen bir dirençle karşılaşıldığında kılavuz teli veya kateteri  ilerletmeyiniz.
Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, giriş iğnesi veya Vascu Sheath® introducer ile kılavuz tel birlikte  çıkarılmalıdır.
Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz.
Ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter ve aksesuarları kullanmayınız.
Eğer herhangi bir ürün hasarı görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız
Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı dezenfektanlar kullanmayınız. Kateter yetersizliği olacaktır. Bu kateter üzerinde kullanılabilecek antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.
Kateter üzerinde merhem kullanılması ile ilgili bir ürün bozulma potansiyeli mevcuttur. Bu kateter üzerinde ne cins olursa olsun merhem kullanmayınız.
Uzatma boruları veya kateter lümeni yakınında keskin alet kullanmayınız.
Sargı çıkarmak için makas kullanmayınız.


TANIMLAMA:
Bio-Cath™ Merkezi Venöz Giriş Kateteri damar anatomisine iyi uyum sağlayan yumuşak radyopak silikon materyalden üretilmektedir.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR:
HAVA EMBOLİSİ                                              
DAMAR YIRTILMASI
BAKTEREMİ                                                        
MEDİASTİNAL HASAR
BRAKYAL PLEKSUS HASARI 
DAMAR DELİNMESİ
KARDİYAK ARİTMİ 
PLEVRAL HASAR
KARDİYAK TAMPONAD 
PNÖMOTORAKS
KİLOTORAKS 
RETROPERİTONEAL KANAMA
ENDOKARDİT 
SAĞ ATRİAL DELİNME
ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU SEPTİSEMİ
FAZLA KAN KAYBI 
SUBKLAVİAN ARTER DELİNMESİ
HEMATOM SUBKÜTANÖZ
HEMATOM
KANAMA 
SUPERIOR VENA CAVA DELİNMESİ
HEMOTORAKS 
TORASİK KANAL YIRTILMASI
HİDROTORAKS 
TÜNEL ENFEKSİYONU
VASKÜLER TROMBOZ
Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR:
Sokma veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız.
Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir.
Bu kateter sadece tek kullanımlıktır.Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.
Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların muhtevası steril ve non-pirojeniktir.
ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMEKTEDİR.
STERILE EO
Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanıldığında, kateter zarar görecektir.
Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilir.
Yalnızca kateterin klempleme sleeve’inden klempleyiniz.
Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız.
Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatma tüplerinde hasar olup olmadığına bakınız.
Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.
Bu kateter ile sadece Luer Lock (threaded) bağlantılarını kullanınız ( şırıngalar, IV tüpleri ve enjeksiyon kapakları dahil).
Şırınga ve başlıkların tekrar tekrar fazla sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.
10 cc veya daha büyük şırınga kullanılmalıdır. Şırınga hacmi ne kadar küçük olursa, hasıl olabilecek o kadar yüksek olur. Olası embolizasyonla birlikte, kateter kopması vuku bulabilir.
Viskoz çözeltilerin bolus infüzyonundan kaçınınız.
Hava embolisini önlemek için uygun metodlar kullanılmalıdır. Kateter ven sistemine girdikten sonra  salin ile doldurulmalı ve klemplenmelidir.
Her biri yoğun tedavi ve olası kateter çıkarılması için endikasyon olan çıkış yerindeki veya sistemik enfeksiyona dikkat ediniz. ihtimaline karşın kontrol ediniz. Enfeksiyon için uygun kültürler ve yoğun çalışmalar tesis edilmelidir.
İNSERSİYON YERLERİ:
Kateterleri perkutan introducerlar yardımıyla yerleştirirken, torakstaki hayati yapılara istem dışı girmekten kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Perkutan olarak veya bir katdavn arasından yerleştirilen kateterler subklavyen vene klavikula dış üçte birinin açısıyla torasik çıkışa lateral olarak sokulmalıdır. Kateter subklavyen vene ortadan girilmemelidir çünkü böyle bir yerleştirme kateteri ilk kaburga kemiği ile köprücük kemiği arasına sıkışarak onun kesilmesine veya hasar görmesine neden olabilir. Kateterin ilk kaburga ile klavikula tarafından sıkıştırılmamasını garanti etmek için, kateter yerleştirmenin flüoroskopik veya radyografik doğrulaması yapılmalıdır.

İnternal Jugular Ven
Sternomastoid kasın yerini belirlemek için hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin apeksinde uygulanacaktır. Apeks klavikulanın yaklaşık üç parmak kalınlığı yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

Subklavyan Ven
Hasta, göğsün üst kısmı meydana çıkmış ve baş giriş yerinin ters yönüne hafifçe dönmüş olarak, bir modifiye Trendelenberg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için, kürek kemikleri arasına rulo yapılmış küçük bir havlu konabilir.

UYARI:  
Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur.
Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. Perkütan teknik ile subklavyen venin ortasına kateter takmaktan kaçınınız.Bu yerleştirme, ilk kaburga ile klavikula arasında sıkışmasından dolayı, kateterin tıkanmasına, hasar görmesine, kırılmasına, kopmasına veya parçalanmasına neden olabilir. Subklavyen vene daha ortadan bir şekilde girilmesi sonucu kateter kırılması rapor edilmiştir.

SELDINGER GİRİŞİ İÇİN TALİMAT
Cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktorun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknik ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. Uygulanabilir olduğunda standart hastane protokollerini kullanınız.

I.   HAZIRLIK
Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılma-lıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter takılması bakımından tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. Uygun kanül french boyutu seçimi doktorun kendi kararına kalmıştır. Uygun uç yerleştir-meyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanımdan önce, uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.


II.  TÜNEL AÇMA
Giriş ve çıkış yerini tamamen anestetize etmek için, yeterli lokal anestetik uygulayınız.
Not: Geniş tatlı kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin hub’ını çıkış yerine girmekten alıkoyacak kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. Çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff ı barındırmaya yetecek genişlikte yapınız, yaklaşık 1 cm.
Subkütan tünel açıklığını yaratmak için ucu küt diseksiyon kullanınız. Kas içinden tünel açmayınız. Tünel etraftaki damarlara zarar vermeyecek şekilde dikkatlice oluşturulmalıdır.
Uyarı: Tünel açılması sırasında derialtı dokuları fazla gerdirmeyiniz. Fazla gerdirmek cuff büyümesini geciktirebilir/önleyebilir.

TÜNEL AÇICI
IIA. Tek Lümenli Kateterler
Tünel açıcının çengelli kısmını çıkış yerinden istenen kateter giriş yerine doğru ilerletiniz. Tünel açıcının ucu giriş yeri arasından çıktığında, sütür materyalini tünel açıcının deliğinden geçirip, kateterin ucunun etrafına sıkıca bağlayınız. Kateteri Deri altı tabaka arasından amaçlanan insersiyon yerine ulaşıncaya kadar ilerletiniz. Kateteri tünel içine yavaşça yönlendiriniz. Kateter tüplerini çekişmeyiniz veya çekiştirmeyiniz. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon insersiyonu kolaylaştırabilir.
Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yaparak dışarı çekmeyiniz. Tünel açıcıyı kateter ucuna zarar vermesini önlemek için düz tutunuz.
Giriş yerine ulaştıktan sonra, superior vena cava’nın ile sağ atrium’un birleşme yerinde kalmasına imkan vermek için kateteri 45º açılı olarak uygun uzunlukta kesiniz.
IIB. Çok Lümenli Kateterler
Kateterin distal ucunu tünel açıcının çengelli ucu üzerinde kaydırınız.
Tünel içinden çekilirken kateteri yeteri kadar güven altına almak için, çengel telleri kateter ucu tarafından tamamen kaplanmalıdır. Daha güvenli tutmak için tünel açıcı cisim ile büyük çengel arasındaki kateterin etrafına sütür bağlayınız.
Tünel açıcının delik bölümünü subkütan tabaka arasından çıkış yerinden insersiyon yerine doğru ilerletiniz.
Kateteri tünel içine yavaşça yönlendiriniz. Kateteri tüplerini çekip çekiştirmeyiniz. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon insersiyonu kolaylaştırabilir.
Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yaparak dışarı çekmeyiniz. Kateter ucuna zararı önlemek için tünel açıcıyı düz tutunuz.Giriş yerine ulaştıktan sonra, kateteri tünel açıcıdan çıkarınız.
Superior vena cava’nın ile sağ atrium’un birleşme yerinde kalmasına imkan vermek için kateteri 45º açılı olarak uygun uzunlukta kesiniz. Küçük lümeni büyük lümenden daha kısa kesiniz.

III. DAMAR GİRİŞİ VE KATETERİN SOKULMASI
Kateteri heparinlenmiş salin dolu şırınga ile doldurunuz. Uzatmaları klemplenir ve şırıngalar çıkarılır. Giriş iğnesini şırıngaya takınız. İğneyi şırınga üzerine iyice oturtunuz.
Uyarı: İğnenin tam oturtulmaması şırıngaya lüer arasından hava girmesine neden olacaktır. Giriş iğnesini takılı şırınga veya One-Step™ bulb needle ile birlikte hedef damara sokunuz. Doğru yerleşimini temin etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken bulb’ı saline ile doldurunuz. Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tamamen prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisinin altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmaya devam ediniz. Hedef vene yerleşildikten sonra, kan esnek çembra fışkıracaktır. Şırıngayı çıkartıp (One-Step™ Talimatı için 4a ya bakınız), kan kaybını veya hava emboliz-mini önlemek için baş parmağı iğnenin ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine sadece kılvuz telin ucu görünecek şekilde geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz.
One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine çekildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer ın distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Kılavuz teli hedef ven içinde bırakarak iğneyi çıkarınız.
Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. İğne kullanırken, kılavuz telin olası kesilmesinden kaçınmak için, kılavuz teli iğne ucuna doğru çekmeyiniz. Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin üzerinden geçiriniz. Kılavuz teli çıkarınız. Introducer’ı kılavuz tel üzerinden geçirmeden önce ponksiyon yerini skalpel ile genişletmeniz gerekebilir.
Uyarı: Bükmek sheath’in erken kırılmasına neden olacağından, sheath/dilatörü giriş sırasında bükmeyiniz. Deri yüzeyinden ilk girerken sheath/ dilatör’ü uç yakınından tutunuz (uçtan yaklaşık 3 cm). Sheath/dilatörü vene doğru ilerletmek için, onu orijinal kavrama pozisyonundan birkaç santim (yaklaşık 5 cm) yukarısından yeniden kavrayıp, sheath/dilatör tamamen sokuluncaya kadar sheath/dilatör üzerinden aşağı doğru itiniz.
Uyarı: Sheath’i bir yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Damarda hasar oluşacaktır.
Sheath’i bırakarak introducer dilatörü çıkartınız. Kateterin distal ucunu sheath arasından kateterin ucu hedef damar içinde doğru yerleşinceye kadar itiniz.
Uyarı: Sokulduktan sonra kateteri sheath arasından geri çekmeyiniz.
Aynı anda onu kanatçıklarından tutup çekerek ayırırken, tear-away sheath’i yavaşça çekerek damardan çıkartınız (hafif bir döndürme hareketi yardımcı olabilir).
Uyarı: Sheath’in damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damar hasarını önlemek için, sheath’i mümkün olduğu kadar geri çekip, her defasında sadece birkaç santim yırtınız. Şırıngayı(ları) uzatma(lar) üzerine takıp, klempleri açınız. Kan uzatma(lar)dan kolayca dışarı çekilebilmelidir. Eğer kateter kan aspirasyonuna aşırı direnç sergilerse, uygun kan akışını sağlamak için kateterin döndürülmesi veya tekrar yerleştirilmesi gerekebilir. Pozisyonun radyolojik doğrulanması gerekir. Priming hacmini belirlemek ve kateteri heparinlemek için ‘ Heparinleme’ bölümüne bakınız.Kullanılmadığında uzatma tüplerini her zaman klempli tutarak ve her kullanımdan önce kateterin içindekini dışarı çekip, onu salin ile yıkayarak, hava embolisinden kaçınınız. Tüp bağlantılarında her değişiklik olduğunda, kateterdeki ve bütün bağlantı tüpleri ve başlıklardaki havayı atınız. 
Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmalar üzerindeki klempleme kolu üzerinde klempleyiniz. Dişli forsepler kullanmayınız, sadece aletle verilen klemp(ler)i kullanınız. İnsersiyondan hemen sonra, kateter ucunun pozisyonunu röntgen ile doğrulayınız. Kateter ucu superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasında bulunma-lıdır. Kateterin sağ atrium içine geçişinin neden olduğu kardiyak aritminin belirti ve semptomları bakımından hastayı gözleyiniz. Eğer semptomlar ortaya çıkarsa, bunlar ortadan kalkıncaya kadar ucu geri çekiniz.
Dikkat: Kateter yerleştirmeyi  doğrulamada  başarısızlık ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlara neden olabilir.
Uyarı:Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerin teması kateterin bozulmasına neden olabilir. Çıkış yerini oklüzif sargı ile kapatınız. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmalıdır. Kateter uzunluğu, priming hacmi ve kateter lot numarasını hastanın kartına kaydediniz ve pozisyonu rutin olarak kontrol ediniz.

İNFÜZYON TEDAVİSİ
Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon hastane/tesis protokolüne dayanmalıdır. İnfüzyon başlamadan önce, bütün bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolisini önlemek bakımından sızıntıların farkına varmak için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer bir sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir.
Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleme kolu üzerinden klempleyiniz. Pek sık olmasa da bir sızıntı olduğunda, kateter hemen klemplenmelidir. İnfüzyon tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır.
Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. İnfüzyon tedavisi doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME
Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz.Kateter alma hacmini belirleyiniz. Salin ile dolu şırıngayı katetere takınız. Kateteri salin ile yıkayınız. Yıkamadan sonra şırıngadaki salin hacmini not  ediniz. Kateterin içindekileri kan gelmeye başlayıncaya kadar dışarı çekiniz. Şırıngadaki yeni salin miktarını not ediniz. Priming hacmi şırıngadaki son hacim ile ilk hacim arasındaki farka eşittir.Priming hacmini hastanın kartına kaydediniz. Her uzatma için işlemi tekrarlayınız.Önceden belirlenen hacme tekabül eden heparini şırıngaya(lara) çekiniz. Şırınga(lar)da hiç hava kalmadığından emin olunuz. Uzatmalardan enjeksiyon başlık(lar)ını çıkarınız.Uzatma klemp(ler)ini açınız. Hastaya hiç hava verilmemesini garantilemek için aspirasyon yapınız. Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için lümen(ler) heparin ile tamamen doldurulmalıdır. Uzatma klemplerini kapayınız.
Dikkat: Uzatma klemp(ler)i sadece aspirasyon, yıkama ve infüzyon tedavisi için açık tutulmalıdır. Şırıngaları çıkarınız. Uzatmaların dişi luer(ler)i üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin içindekiler dışarı çekilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI
Uyarı: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı dezenfektanlar kullanmayınız. Kateterde bozulma olacaktır. Bu kateter üzerinde kullanılabilecek antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar  önerilir.
Uyarı: Bu kateter üzerinde hiçbir şekilde merhem kullanmayınız.
Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini bir kapayıcı sargı ile kapayıp, uzatma(lar, klemp ve başlık(lar)ı ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız.
Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır.
Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken sargıları ıslatmamalıdırlar.
Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma sargıları gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

KATETER ÇALIŞMASI
Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisi, uyarı ve önlemlerini inceleyiniz.
Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

ENGELLERİN  YÖNETİMİ:
Engellenmiş bir lümeni yıkamak için aşırı kuvvet kullanılmamalıdır. Merkezi venöz giriş kateterleri pıhtılaşma dolayısıyla tıkanabilir. Aspirasyonun kateterin pıhtılaşmasını önlemede faydalı olduğu ispatlanmıştır. Tel stiletler kateter içine sokulmamalıdır. Tek yönlü tıkanmalar, bir lümenin kolayca yıkanabildiği fakat kanın geri dışarı çekilemediği durumlarda görülür.  Bu genellikle uç malpozisyo-nundan kaynaklanır.
Aşağıdaki uyarlamalardan her biri tıkanmayı çözebilir:
Kateteri yeniden yerleştiriniz. Hastayı yeniden konuşlandırınız. Hastayı öksürtünüz. Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal salin ile kateteri kuvvetlice yıkayınız.

ENFEKSİYON:
Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) veya kanda taşınan başka patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Üniversal Kan ve Vücut Sıvısı Önlemleri’ni kullanmalıdırlar. Steril tekniğe daima kesinlikle bağlı kalınmalıdır. Kateter çıkış yerinde klinik olarak tanınmış enfeksiyon derhal uygun antibiyotik terapisi ile tedavi edilmelidir. Eğer kateter takılı bir hastada ateş olursa, kateter çıkış yerinden uzakta bir yerden en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitifse, kateter derhal çıkarılmalı ve uygun antibiyotik tedavi başlatılmalıdır. Yeniden kateter takmadan önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma işi orijinal kateter çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARILMASI
Uyarı:  Sadece uygun tekniklere aşina bir doktor aşağıdaki işlemlere teşebbüs etmelidir.
Dikkat: Kateter çıkarılmasından önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisi, uyarı ve önlemlerini inceleyiniz. Kateter venden geri çekilirken hiçbir direnç hissedilmemelidir. Eğer bir dirençle karşılaşılırsa direncin rağmen çekmeğe devam etmeyiniz, çünkü bu, kateterin kırılmasına ve hava embolisine neden olabilir. İşlemi yapmadan önce dirençten kurtulunuz. Cuff ı yerleştirmek için kateter tünelinin çıkış yerini elinizle muayane ediniz. Çıkış yerini ve cuff pozisyonunu tamamen uyuşturmaya yetecek miktarda lokal anestezik veriniz. Cuff’ın üzerinden katetere parelel 2 cm lik bir ensizyon yapınız. Endike olduğu gibi şekilde küt ve keskin diseksiyon kullanarak cuff’a kadar dikkatlice kesiniz. Cuff göründüğünde, onu klemp ile sıkıca kavrayınız. Cuff ile giriş yeri arasında kateteri klempleyiniz. Cuff ve çıkış yeri arasından kateteri kesiniz. Tünel içinde kateterin iç kısmını ensizyon arasından geri çekiniz. Kateterin kalan kısmını (yanji, tüneldeki kısım) çıkış yerinden geri çekiniz.
Uyarı:  Yaranın kontaminasyonu vuku bulabilece-ğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından geri çekmeyiniz.
Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. Ensizyonu dikiniz ve optimal iyileşmeyi hızlandıracak şekilde sargı uygulayınız. Kateterin bütünlüğünü kontrol ediniz ve kateteri ölçünüz. Kateter yerleştirildiğindeki uzunluğa eşit olmalıdır.

GARANTİ
Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI BİRLİKTE VERİLEN TALİMATA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLMALIDIR.
Ürün geliştirme çalışmaları devam ettiğinden fiyatlarda, özelliklerde ve model mevcudiyetlerinde izin almaksızın değişiklik yapılabilir. Medcomp® ürünlerinde ve içeriklerinde izin almaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

CVC-CVP Kateterler

Katalog Bilgileri

MULTI-CATH  ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Çeşitli boy ve lümen şekillerinde mevcuttur. • Yumuşak, esnek, radyopak uçlar damara daha az travmatiktir ve kateter ucunun net görülmesine imkân verir. • Takılabilir sütür kanadı kateter derinliğine bakılmaksızın ponksiyon yerinde ankraja imkân vererek, çıkış yerinde travma ve tahrişi en aza indirir.

 

Katalog No Tek Lümen  
CSP-1406 14GA x 15CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1408 14GA x 20CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1412 14GA x 30CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1606 16GA x 15CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1608 16GA x 20CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1612 16GA x 30CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1806 18GA x 15CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1808 18GA x 20CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-1812 18GA x 30CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-2005 20GA x 13CM TEK LÜMEN 20/Kutu
CSP-2405 24GA x 13CM TEK LÜMEN 20/Kutu
  Çift Lümen  
MC2LP-35S 4F x 5CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-38S 4F x 8CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-313S 4F x 13CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-330S 4F x 30CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-58S 5F x 8CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-5S 5F x 13CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2LP-530S 5F x 30CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-6S 7F x 15CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-8S 7F x 20CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-12S 7F x 30CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-715S 7.5F x 15CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-720S 7.5F x 20CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L-730S 7.5F x 30CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8-4S 8F x 11CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8-6S 8F x 15CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8-8S 8F x 20CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8-12S 8F x 30CM ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8.5-4S 8.5F x 11CM DERECELİ ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8.5-6S 8.5F x 15CM DERECELİ ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8.5-8S 8.5F x 20CM DERECELİ ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
MC2L8.5-12S 8.5F x 30CM DERECELİ ÇİFT LÜMEN 10/Kutu
Katalog No. Üç Lümen  
MC3LP-58S 5.5F x 8CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3LP-5S 5.5F x 13CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3LP-530S 5.5F x 30CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-6S 7F x 15CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-8S 7F x 20CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-12S 7F x 30CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-715S 7.5F x 15CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-720S 7.5F x 20CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
MC3L-730S 7.5F x 30CM ÜÇ LÜMEN 10/Kutu
  Dört Lümen  
MC4L-6S 8.5F x 15CM DÖRT LÜMEN 10/Kutu
MC4L-8S 8.5F x 20CM DÖRT LÜMEN 10/Kutu

 

TEK LÜMENLİ SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Klempli Kateter  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne (1) Dilatör  (1) Hareketli Kanat (Sadece 14Ga. – 18Ga.)

ÇOK LÜMENLİ SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Klempli Kateter  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne (2/3/4) Enjeksiyon Başlığı  (1) Şırınga  (1) Dilatör  (1) Hareketli Kanat (Sadece Çift ve Üç Lümen)

 

Broşür

 

Kullanım Talimatı

TÜNELSİZ İNFÜZYON KATETER SETİ KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR: Medcomp® Çok Lümenli İnfüzyon Kateterleri nütrisyonel replasman terapi administrasyonu ve medikasyon ve solüsyonların infüzyonu amacıyla merkezi ven kateterizasyonu için endikedir. Perkütan olarak sokulabilir ve esas olarak yetişkin bir hastanın internal jugular veni içine yerleştirilir. Subklavyan ven de alternatif giriş yeri olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR: Bu kateter endike olduğu kullanım dışındaki herhangi bir kullanım amaçlı değildir.Kateteri tromboz gösteren damarlara implante etmeyiniz.

TANIMLAMA: İnfüzyon Kateter lümenleri mükemmel biyo-uyumluluk sağlarken daha fazla hasta konforu sağlayan sıcaklığa duyarlı malzemeden üretilmektedir.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR: Hava Embolisi Lümen Trombozu Bakteremi Mediastinal Zedelenme Brakyal Pleksus Zedelenmesi Damar Delinmesi Kardiyak Aritmi Plevral Zedelenme Kardiyak Tamponad Pnömotoraks Merkezi Venöz Tromboz Retroperitonal Kanama Endokardit Sağ Atrial Delinme Çıkış Yeri Enfeksiyonu Septisemi Fazla Kan Kaybetme Subklavian Arter Delinmesi Hematom Subkütan Hematom Kanama Superıor Vena Cava Delinmesi Hemotoraks Torasik Kanal Yırtılması Damar Yırtılması Vasküler Tromboz

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR: Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel birlikte  çıkarılmalıdır.  Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların muhtevası steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLİR. STERILE EO Ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter ve aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir üründe hasar belirtisi görülü-yorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER:   Uzatma boruları veya kateter lümeni yakınında keskin alet kullanmayınız. Sargı çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanıldığında, kateter zarar görecektir. Boruları tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz. Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Konektörlerin (yani IV tüpleri,şırıngalar, başlıklar) tekrar tekrar fazla sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir

GİRİŞ YERLERİ: Hasta, göğsün üst kısmı meydana çıkmış ve baş giriş yerinin ters yönüne hafifçe dönmüş olarak, bir modifiye Trendelenberg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için, kürek kemikleri arasına rulo yapılmış küçük bir havlu konabilir           

İnternal Jugular Ven Sternomastoid kasın yerini belirlemek için hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin apeksinde uygulanacaktır. Apeks klavikulanın yaklaşık üç parmak kalınlığı yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

Subklavyan Ven Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile ilk kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada).

UYARI:   Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

Uç Yerleştirme Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştir-meden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

SELDINGER GİRİŞİ İÇİN TALİMAT Cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir.. Uygulanabilir olduğunda standart hastane protokollerini kullanınız. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter takılması bakımından tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. Uygun kateter uzunluğunun seçimi doktorun kendi kararına kalmıştır. Uygun uç yerleştirilmeyi başarmak bakımından uygun kateter uzunluğunun seçimi önemlidir. Kullanımdan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. Giriş yerini tamamen anestetize etmek için, yeterli lokal anestetik uygulayınız. Şırınga takılı olarak introducer iğneyi hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. Not: Alternatif sheath metodu için Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü’ne bakınız.  Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için şırıngayı çıkarınız ve başparmağı iğnenin ucuna yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanırken, kılavuz telin olası kesilmesinden kaçınmak için, kılavuz teli iğne ucuna doğru çekmeyiniz.  Kılavuz teli damar içinde bırakarak, iğneyi çıkarınız. Derideki ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz. Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damara kolay geçişine imkân vermek için, deri dokusu ve ven cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz teli sıkıştırmasına neden olarak, kılavuz telin kateter içine sokulup çıkarılmasında zorluğa yol açar. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8. Kılavuz teli yerinde bırakarak, dilatörü çıkarınız. Dikkat: Olası damar cidarı delinmesinden kaçınmak için, damar dilatörünü bir yerleşik kateter olarak  yerinde bırakmayınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, bu çözeltinin lümenlerden istemeyerek drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Distal uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateteri deri altı doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. Fluoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Uygun yerleştirme bir kere doğrulandı mı, kılavuz teli çıkarınız ve sürgülü klempi kapatınız. Şırıngaları bütün uzatmalara takıp klempleri açınız. Kan bütün lümenlerden kolayca aspirasyon yapmalıdır. Eğer lümenler kan aspirasyonuna aşırı bir direnç sergilerse, uygun kan akışları temin için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. Uygun aspirasyon bir kere başarıldı mı, bütün lümenler çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sırasında uzatma klemplerinin açık olmasına dikkat ediniz. Uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanılmadığı zamanlarda kateter borularını klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspire edip, sonra yıkayarak, hava embolizminden kaçınınız. Boru bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bütün bağlantı boru ve başlıklarından havayı çıkarınız. Açık kalmayı temin için, bütün lümenlerde bir heparin kilidi yaratılmalıdır.Hastane heparinleme kılavuzuna başvurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Böyle yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. Kateter heparin ile bir kere kilitlendi mi, klempleri kapatıp uzatmaların dişi luerleri üzerine enjeksiyon başlıklarını takınız. Uygun uç yerleştirmeyi flüoroskopi ile teyit ediniz. Distal venöz uç supoerior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: Giriş yerini sütürle kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter borularını dikmeyiniz Dikkat: Kateter lümeni yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerin teması kateterin bozulmasına neden olabilir. Giriş yerini bir kapayıcı sargı ile kapatınız. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmalıdır/dikilmelidir. Kateter uzunluk ve lot numarasını hastanın kartına kaydediniz.

İNFÜZYON Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon hastane/tesis protokolüne dayanmalıdır. İnfüzyon başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Sızıntı görüldüğünde, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece aletle birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. İnfüzyon tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Not: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. İnfüzyon tedavisi doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. Şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’lerine takınız. Uzatma klemplerini açınız. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve infüzyon tedavisi için açık tutulmalıdır. Şırıngaları çıkarınız. Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini bir kapayıcı sargı ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken sargıları ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma sargıları gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryal delikler. Ven cidarı ile temastan dolayı arteryal yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: Trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: Kateterin yeniden konumlandırınız. Hastayı yeniden konumlandırınız. Hastayı öksürtünüz. Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız.

ENFEKSİYON: Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) veya başka kanda taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Üniversal Kan ve Vücut Sıvısı Önlemleri’ni kullanmalıdırlar. Sütür kanadından sütürleri kesiniz. Deri sütürlerini çıkarmak için hastane protokolüne uyunuz. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. Yaklaşık 10-15 dakika veya kan duruncaya kadar çıkış yerine basınç uygulayınız. Optimal iyileşmeyi hızlandıracak şekilde yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO PONKSİYON GİRİŞ YÖNTEMİ MİKRO PONKSİYON GİRİŞ YÖNTEMİ: Bir 21 ga introducer iğne ile perkütan giriş sağlayınızi Bir .018” kılavuz teli 21 ga introducer iğne arasından ilerletiniz. Kılavuz teli yerinde bırakırken introducer iğneyi geri çekiniz. Birlikte verilen sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine geçiriniz. Sheath’i yerinde bırakarak, kılavuz tel ve dilatörü birer birer çıkarınız. Treyde bulunan kılavuz teli sheath içine sokup hedef ven içine yerleşinceye kadar ilerletiniz. Sheath’i çıkarıp, #9’dan başlayan talimata uyarak devam ediniz.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR.

 

 

 

İSTANBUL ŞUBE (Anadolu)


Adres : Kısıklı Mahallesi Reşatbey Sokak No:40/2 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : +90 216 481 96 13-14-15 Faks : +90 216 481 96 17
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İSTANBUL ŞUBE (Avrupa)


Adres : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:3 Nef12 B-Blok (Oifs Blok) D:67 Kat:8 Merter /İSTANBUL
Telefon : +90 850 577 99 73 
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İZMİR ŞUBE


Adres : 1438 Sokak no: 14/1     Alsancak/İZMİR    
Telefon : + 90 232 4639075 - 4218937 - 4224824 Faks : + 90 232 4218937
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.