Tünelsiz Hemodiyaliz Kateterleri

Tri Flow

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Diyaliz, hemofiltrasyon, aferez ve plazmaferez gibi ekstrakorporeal tedaviler için ideal. • Üçüncü lümen sıvı verme, vazoaktif ilaç tedavisi, beslenme ve kan örnekleme için büyük esneklik sağlar. • Entegre yumuşak uç stenoz ve erozyon oluşumunu azaltır.

 

Katalog No

Temel Set

 

XTP3114MTE

11.5F x 12CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3116MTE

11.5F x 15CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3118MTE

11.5F x 20CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3119MTE

11.5F x 24CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3115IJSE

11.5F x 15CM IJ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3118IJSE

11.5F x 20CM IJ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3126MT=

12F x 15CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3128MT=

12F x 20CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3129MT=

12F x 24CM DÜZ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3126IJS=

12F x 15CM IJ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3128IJS=

12F x 20CM IJ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP3129IJS=

12F x 24CM IJ TRI-FLOW™ KATETER SETİ

10/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne  (3) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ

DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Soft Line

Katalog Bilgileri

Katalog No

Temel Set

 

 

Düz Kateter

 

T73M

7F x 7CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

5/Kutu

T74M

7F x 10CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

5/Kutu

T94M

9F x 12CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

5/Kutu

T96M

9F x 15CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

5/Kutu

T98M

9F x 20CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

5/Kutu

 

Önceden Kıvrık Kateter

 

T114IJS-2

11.5F x 12CM ÖNCEDEN KIVRIK SOFT-LINE® KATETER SET

5/Kutu

T116IJS-2

11.5F x 15CM ÖNCEDEN KIVRIK SOFT-LINE® KATETER SET

5/Kutu

T118IJS-2

11.5F x 20CM ÖNCEDEN KIVRIK SOFT-LINE® KATETER SET

5/Kutu

 

 TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel (1) Yapışkan Yara Sargısı  (1) Introducer İğne (2) Enjeksiyon Başlığı

 

Katalog No

Temel Set

 

T114ME

11.5F x 12CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

10/Kutu

T116ME

11.5F x 15CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

10/Kutu

T118ME

11.5F x 20CM DÜZ SOFT-LINE® KATETER SETİ

10/Kutu

 TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ

DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hemocath SDL

Katalog Bilgileri

 

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Sivriltilmis ( Koniklestirilmis ) Uc tasarımı Seldinger Tekniği yoluyla girişime imkân verir. • Kateter içi sertleştirme styleti, girişim sırasında yeterli sertliği sağlar. • Esnek kanül damar anatomisine uyum göstererek, güvenlik ve konfor sağlar. • Femoral girişimler için tasarlanmış uzun boylar vardir.

 

Katalog No

Temel Set

 

SDL136E

13.5F X 15cm SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SDL138E

13.5F X 20cm SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SDL139E

13.5F X 24cm SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SDL1311E

13.5F X 28cm SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SDL1314E

13.5F X 35cm SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) 10cc Şırınga  (1) Adezif Yara Sargısı 

Katalog No

Sadece Kateterli

 

SL12P

8F x 12CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) 10cc Şırınga  (1) Yapiskan Yara Sargısı  (1) Kateter Klibi  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı

Katalog No

Temel Set

 

SL15E

11.5F x 15CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SL20E

11.5F x 20CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SL24E

11.5F x 24CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Kateter Klibi  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı 

(1) Kateter Klibi  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


 

Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ

DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Broşür

Kullanım Videosu

 

Free Flow

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Açık uç tasarimi yüksek kan akisina olanak verir ve arteryel yetersizliği önler. • Yan deklik olmaması DuraLock-C™ gibi kateter kilit çözeltileri kaybını azaltır • Dahili yumuşak uclu stilet damar hasarı riskini azaltır.

 

Katalog No

Düz

 

MFFS1215S

12.5F x 15CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1220S

12.5F x 20CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1224S

12.5F x 24CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

 

Raulerson IJ

 

MFFS1212IJ

12.5F x 12CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1215IJ

12.5F x 15CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1220IJ

12.5F x 20CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

 

İki Kanatlı IJ

 

MFFS1212IJ-2

12.5F x 12CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

MFFS1215IJ-2

12.5F x 15CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

MFFS1220IJ-2

12.5F x 20CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

Katalog No

Düz

 

MFFS1515S

15.5F x 15CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1520S

15.5F x 20CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1524S

15.5F x 24CM DÜZ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

 

Raulerson IJ

 

MFFS1512IJ

15.5F x 12CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1515IJ

15.5F x 15CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

MFFS1520IJ

15.5F x 20CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ

5/Kutu

 

İki Kanatlı IJ

 

MFFS1512IJ-2

15.5F x 12CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

MFFS1515IJ-2

15.5F x 15CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

MFFS1520IJ-2

15.5F x 20CM IJ KISA SÜRELİ FREE FLOW® KATETER SETİ, STİLETLİ VE 2 SÜTÜR KANATLI

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter, Stiletli  (3) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


Broşür

Duo Split

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• İlk ayrılabilir uçlu kısa süreli kateter. • Yumuşak, açık uç dizaynı, standart taperli kısa süreli kateterlere göre daha fazla akış ve daha iyi patensiye imkân verir. • Ikili stiletler standar yerlestirme tekniklerini kolaylaştırır.

 

Katalog No

Düz Kateterli Temel Set

 

DSP134SE

13F x 12CM POLİÜRETAN KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP136SE

13F x 15CM POLİÜRETAN KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP138SE

13F x 20CM POLİÜRETAN KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP139SE

13F x 24CM POLİÜRETAN KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP134PSE

13F x 12CM POLİÜRETAN IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP136PSE

13F x 15CM POLİÜRETAN IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP138PSE

13F x 20CM POLİÜRETAN IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP139PSE

13F x 24CM POLİÜRETAN IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP134IJSE

13F x 12CM POLİÜRETAN RAULERSON IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP136IJSE

13F x 15CM POLİÜRETAN RAULERSON IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP138IJSE

13F x 20CM POLİÜRETAN RAULERSON IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

DSP139IJSE

13F x 24CM POLİÜRETAN RAULERSON IJ KISA SÜRELİ DUO-SPLIT® TEMEL SET

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


 

Kullanım Talimatları

 

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ

DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Broşür

Animasyon

 

Kullanım Videosu

 

Duo Flow 400XL

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• 360°lik arteryel yan cikis delikleri damar tıkanmasını ve arteryel yetersizliğini önler • Yüksek akışlı kateter malzemesi, fevkalade belleğinden dolayı, kink yapmayı ortadan kaldırır. • Medcomp’un patentli Duo-Flow® tasarimnin yararları ile yüksek akış ve yüksek etkili diyalizin avantajları.

 

Katalog No

Temel Set

 

DFXL144MTE

14F x 12CM 400XL DÜZ KATETER

10/Kutu

DFXL146MTE

14F x 15CM 400XL DÜZ KATETER

10/Kutu

DFXL148MTE

14F x 20CM 400XL DÜZ KATETER

10/Kutu

DFXL149MTE

14F x 24CM 400XL DÜZ KATETER

10/Kutu

DFXL144IJSE

14F x 12CM 400XL IJ KATETER

10/Kutu

DFXL146IJSE

14F x 15CM 400XL IJ KATETER

10/Kutu

DFXL148IJSE

14F x 20CM 400XL IJ KATETER

10/Kutu

DFXL149IJSE

14F x 24CM 400XL IJ KATETER

10/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ

MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Duo Flow

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Sıcağa duyarlı poliüretan malzeme, vücut icinde yumuşayarak, hastanın güvenliğini arttırır. • Raulerson IJ Kateteri, hastaya rahatsızlık vermeyen ve enfeksiyon riskini düz kateterlere göre önemli   ölçüde azaltan özel bir önceden oluşturulmuş kıvrıma sahiptir. • Ortak eksenli kateter dizaynı, standart çift “D” dual lümen kateterleri ile kıyaslandığında, daha iyi akış hızları ve sonuçlara imkân verir.

 

Katalog 

Temel Set

 

 

Düz Kateter

 

XTP94MT

9F x 12CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP96MT

9F x 15CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP98MT

9F x 20CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

 

Önceden Kıvrık Kateter

 

XTP94IJS

9F x 12CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP96IJS

9F x 15CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP98IJS

9F x 20CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

 

 TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel (1) Yapiskan  Yara Sargısı  (1) Introducer İğne (2) Enjeksiyon Başlığı

 

Katalog 

Temel Set

 

 

Düz Kateter

 

XTP114MTE

11.5F x 12CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

XTP116MTE

11.5F x 15CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

XTP118MTE

11.5F x 20CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

XTP119MTE

11.5F x 24CM DÜZ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

 

Raulerson IJ Kateter

 

XTP114IJSE

11.5F x 12CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

XTP116IJSE

11.5F x 15CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

XTP118IJSE

11.5F x 20CM RAULERSON IJ DUO-FLOW® KATETER

10/Kutu

 

Önceden Kıvrık Kateter

 

XTP114ME

11.5F x 12CM ÖNCEDEN KIVRIK DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP116ME

11.5F x 15CM ÖNCEDEN KIVRIK DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

XTP118ME

11.5F x 20CM ÖNCEDEN KIVRIK DUO-FLOW® KATETER

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Dişi Luer  (1) Klemp  (1) Introducer İğne  (1) Kılavuz Tel  (1) Skalpel (1) Yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) Şırınga  (6) 4” x 4” Gazlı Bez  (1) Enjeksiyon Başlığı

DUO-FLOW®  SIDE X SIDE ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Kateter bir subklavyan veya femoral girisimlerde kullanılabilir. • Sıcağa Duyarlı malzeme vücut sıcaklığında yumuşar. • Kan akışı kaybını önlemek için beş geniş arteryel delik. stratejik olarak yerleştirilmiştir.

Katalog

Temel Set

 

XTP94MT=

9F x 12CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP96MT=

9F x 15CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP98MT=

9F x 20CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP94IJS=

9F x 12CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP94IJS=

9F x 12CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP114MT=

11F x 12CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP116MT=

11F x 15CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP118MT=

11F x 20CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP119MT=

11F x 24CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP114IJS=

11F x 12CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP116IJS=

11F x 15CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP118IJS=

11F x 20CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP126MT=

12F x 15CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP128MT=

12F x 20CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP129MT=

12F x 24CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP1125JS=

12F x 13CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP11626S=

12F x 15CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

XTP128IJS=

12F x 20CM IJ ÇİFT LÜMENLİ KATETER SETİ

10/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER:

(1) Kateter  (1) Dilatör  (1) Kılavuz Tel  (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı

Katalog

Sadece Kateterli

 

XTP114CT=

11F x 12CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

XTP116CT=

11F x 15CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

XTP118CT=

11F x 20CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

XTP114IJC=

11F x 12CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

XTP116IJC=

11F x 15CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

XTP118IJC=

11F x 20CM ÇİFT LÜMENLİ KATETER

10/Kutu

KATETER SADECE ŞUNLARI İÇERİR:

(1) Kateter (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri hemodiyaliz ve aferez için dizayn edilmiştir ve internal jugular, subklavyan veya femoral venlere perkütan olarak yerleştirilebilir. Medcomp® C.A.V.H. kateteri  sürekli arteryel-venöz hemofiltrasyon için dizayn edilmiştir. Medcomp® Geçici Giriş Kateterleri (30) günden daha kısa süreli kullanım amaçlıdır.

KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler endike olandan başka bir kullanım amaçlı değildir. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİSİ DAMAR YIRTILMASI   BAKTEREMİ LÜMİNAL TROMBOZ   BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ

MEDIASTINAL ZEDELENME   KARDİYAK ARİTMİ DAMAR DELİNMESİ    KARDİYAK TAMPONAD  PLEVRAL ZEDELENME   MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ  PNEMOTORAKS   ENDOKARDİT  RETROPERİTONEAL KANAMA   ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU  SAĞ ATRİAL DELİNME   KANSIZ KALMA  SEPTİSEMİ   FEMORAL ARTER KANAMASI  SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ   FEMORAL SİNİR HASARI  SUBKÜTAN HEMATOM   HEMATOM  SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ   KANAMA  TORASİK KANAL YIRTILMASI   HEMOTORAKS  VASKÜLER TROMBOZ   INFERIOR VENA CAVA DELİNMESİ  VENÖZ STENOZ  

Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR  STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız. Kontrast ortamı incelemeleri için yüksek basınçlı enjektörler KULLANMAYINIZ. Aşırı basınçlar kateteri tahrip edebilir.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz.Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir.

INTERNAL JUGULAR VEN (önerilen kateterler: Duo-Flow™, Soft Line™, Raulerson IJ, Duo-Flow™ IJ, Silikon Çift Lümen, Silikon Tek Lümen, Duo-Split®) Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

SUBKLAVYAN VEN (önerilen kateterler: Subklavyan) Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

FEMORAL VEN (önerilen kateterler: Femoral, C.A.V.H.) Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Dikkat: Enfeksiyon oluşumu femoral ven takışı ile artabilir. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. DİKKAT: GİRİŞTEN SONRA DİLATÖRLER/STİLET  KATETERLERDEN ÇIKARILMALIDIR. TAMAMLAYICI DİLATÖR/STİLETİ ÇIKARMADAN ÖNCE LÜMENİ KLEMPLEMEYİNİZ.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine iyice sıkılayınız. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı     tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında sübkütan olarak  sokunuz.  NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse,iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.    Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çembr kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona     ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihazın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI
Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1.Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3.  Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 4.  Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5. Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7.  Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damar içine kolay geçişine imkân  vermek için sübkütan dokuyu ve damar cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz tele doğru sıkışmasına neden olarak, kılavuz telin katetere sokulma ve çıkarılmasında zorluğa neden olabilir. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8.Kılavuz teli damarda bırakarak, dilatörü çıkarınız. 9.Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, tuz çözeltisinin kateterden yanlışlıkla drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Dikkat: Kateterin lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forsepsler kullanmayınız, sadece birlikte verilen takılı klempleri kullanınız. 10. Venöz uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Not: Duo-Split® Kateter sheath’e monte edilmiş halde gelir. Venöz ucun sheath ucundan 1 mm dışarıda olduğundan emin olunuz. 11.Kateteri subkütan doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. 12. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. 13. Uygun yerleşme teyit edildikten sonra, kılavuz teli çıkarınız. Not: Duo-Split® Kateter için, ilk olarak sheath’i ve sonra kılavuz teli çıkarınız. 14. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteryel hem venöz taraftan kolayca aspire olmalıdır. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışını elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. 15. Yeterli aspirasyon sağlandıktan sonra, her iki lümen de çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalar ile yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü sırasında uzatma klemlerinin açık olduğundan emin olunuz. Not: Silikon uzatmalı kateterler için, 10cc’den daha küçük şırıngalar KULLANMAYINIZ veya pistonlar üzerine aşırı kuvvet UYGULAMAYINIZ. Son çare olarak, eğer aşırı kuvvet uygulanması gerekirse, basınç uygularken luer’in kateter silikon uzatma hattı üzerine yapışmamış olmasından dolayı luer uzatma bağlantısının şişmediğinden emin olunuz. 16.  Uzatma klemplerini kapatıp şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her bir kullanmadan önce kateteri aspire edip tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede kateter ve bütün bağlantı tüpleri ile başlıklardan havayı çıkarınız. 17. Açıklığı sürdürmek için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparinizasyon kurallarına başvurunuz. Dikkat: Havanın kateter ve uzatmalardan aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmama hava embolizmine yol açabilir. 18. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapatıp, enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine akınız. 19. Flüoroskopi ile doğru uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç superior vena cava ile sağ atrium’un birleşme noktasından hemen önce yerleştirilmiş olmalıdır. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma ve ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 20. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 21. Giriş yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 22. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 23.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. Arteryel ve venöz uzatmalar üzerinde belirlenmiş miktara uygun şekilde şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2.  Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız 6.Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7-Uzatma klemplerini kapayınız. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.

YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: -Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. -Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: -Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: -Kateterin yeniden konumlandırınız. -Hastayı yeniden konumlandırınız. -Hastayı öksürtünüz. -Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. -Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. 2. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz. 3. Çıkış yerine yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 4. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde yara örtüsü uygulayınız.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Videosu

 

İSTANBUL ŞUBE (Anadolu)


Adres : Kısıklı Mahallesi Reşatbey Sokak No:40/2 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : +90 216 481 96 13-14-15 Faks : +90 216 481 96 17
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İSTANBUL ŞUBE (Avrupa)


Adres : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:3 Nef12 B-Blok (Oifs Blok) D:67 Kat:8 Merter /İSTANBUL
Telefon : +90 850 577 99 73 
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İZMİR ŞUBE


Adres : 1438 Sokak no: 14/1     Alsancak/İZMİR    
Telefon : + 90 232 4639075 - 4218937 - 4224824 Faks : + 90 232 4218937
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.