Tünelli Hemodiyaliz Kateterleri

Titan HD

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Arteryel ucun 90 derecelik açısı arteryel yetersizlik riskini azaltır ve DuraLock-C™ gibi kilit çözeltilerini tutma yeteneğini artırır. • 450 ml/dak’nın üzerinde yüksek akış hızları. • Özel uç tasarımı bir kılavuz tel üzerinden veya bir introducer kılıf içinden kolayca sokmağa imkân verir. • Mükemmel kateter cidari stabilitesi.

 

Katalog No

Yan Delikli ve Stiletli Düz

 

THD155024SE.

15.5F x 24CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155028SE.

15.5F x 28CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155032SE.

15.5F x 32CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155036SE.

15.5F x 36CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155040SE.

15.5F x 40CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155055SE.

15.5F x 55CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

Katalog No

Yan Delikli Önceden Kıvrık

 

THD155224E.

15.5F x 24CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155228E.

15.5F x 28CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155232E.

15.5F x 32CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155236E.

15.5F x 36CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

Katalog No

Yan Delikli ve Stiletli Önceden Kıvrık

 

THD155224SE.

15.5F x 24CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155228SE.

15.5F x 28CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155232SE.

15.5F x 32CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155236SE.

15.5F x 36CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

Katalog No

Yan Deliksiz, Stiletli Düz

 

THD155424SE.

15.5F x 24CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155428SE.

15.5F x 28CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155432SE.

15.5F x 32CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155436SE.

15.5F x 36CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155440SE.

15.5F x 40CM TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

Katalog No

Yan Deliksiz Önceden Kıvrık

 

THD155624E.

15.5F x 24CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155628E.

15.5F x 28CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155632E.

15.5F x 32CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155636E.

15.5F x 36CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

Katalog No

Yan Deliksiz, Stiletli Önceden Kıvrık

 

THD155624SE.

15.5F x 24CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155628SE.

15.5F x 28CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155632SE.

15.5F x 32CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

THD155636SE.

15.5F x 36CM PC TITAN HD™ KATETER SETİ

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER (1) Kateter  (1) Introducer İğne  (1/2) Kılavuz Tel  (2) Dilatör  (1) Tünel Açıcı  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer   (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA HEMATOM KANAMA

HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Broşür

Kullanım Videosu

 

Tesio

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Birbirinden Bağımsız yüzen iki lümen akış yolunu geliştirir (patensi), akışı artırır ve resirkülasyonu azaltır. Diger cift lümenli kateterlerle karsilastirildiginda üstünlük saglar • Akış hızı 450ml/dakikaya ulaşır • Tersten girişli ( retrograde) yerleştirme sistemi distal ucun hassas yerlestirlmesine olanak sağlar

 

Katalog No Standart Tesio® Setleri  
PBF 6.5F x 29CM KATETERLER,   12CM VE 15CM’DE CUFF 5/Kutu
BFS-6E. 10F x 52CM KATETERLER,   18.2CM VE 21.2CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR-6E. 10F x 52CM KATETERLER,   22CM VE 25CM’DE CUFF 5/Kutu
BFL-6E. 10F x 52CM KATETERLER,   27CM VE 30CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR1035KD-A 10F TESIO KATETER KİTİ,   18CM VE 22CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR1070KD-A 10F x 72CM KATETERLER,   48CM VE 50CM’DE CUFF 5/Kutu
Katalog No Kesici Trokarlı Tesio® Setleri  
BFS-6CTT 10F x 52CM KATETERLER, 18.2CM VE 21.2CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR-6CTT 10F x 52CM KATETERLER, 22CM VE 25CM’DE CUFF 5/Kutu
BFL-6CTT 10F x 52CM KATETERLER, 27CM VE 30CM’DE CUFF 5/Kutu
Katalog No Tesio® Tek Setleri  
BFSS 10F x 52CM KATETERLER, 18.2CM VE 21.2CM’DE CUFF 5/Kutu
BFRS 10F x 52CM KATETERLER, 22CM VE 25CM’DE CUFF 5/Kutu
BFLS 10F x 52CM KATETERLER, 27CM VE 30CM’DE CUFF 5/Kutu
Katalog No Stiletli Tesio® Setleri  
BFS-6SE. 10F x 52CM KATETERLER, STİLETLİ, 18.2CM VE 21.2CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR-6SE. 10F x 52CM KATETERLER, STİLETLİ, 22CM VE 25CM’DE CUFF 5/Kutu
BFL-6SE. 10F x 52CM KATETERLER, STİLETLİ, 27CM VE 30CM’DE CUFF 5/Kutu
Katalog No Yan Deliksiz Tesio® Setleri  
BFS-6WOE. 10F x 52CM KATETERLER, YAN DELİKSİZ, 18.2CM VE 21.2CM’DE CUFF 5/Kutu
BFR-6WOE. 10F x 52CM KATETERLER, YAN DELİKSİZ, 22CM VE 25CM’DE CUFF 5/Kutu
BFL-6WOE. 10F x 52CM KATETERLER, YAN DELİKSİZ, 27CM VE 30CM’DE CUFF 5/Kutu
Katalog No    
BTT TESIO® KÖR TÜNEL AÇICI 5/Kutu
CTT 10F TESIO® KESİCİ TÜNEL AÇICI 5/Kutu
FTT10 OVAL TÜNEL AÇICI 5/Kutu
RTT RAULERSON TÜNEL AÇICI 5/Kutu
PCTT PEDİATRİK KESİCİ TROKAR 5/Kutu
BF11A TESIO® KATETER İÇİN 10F ARTERYEL UZATMA SETİ 10/Kutu
BF11V TESIO® KATETER İÇİN 10F VENÖZ UZATMA SETİ 10/Kutu
BF11AVS TESIO® KATETER İÇİN 10F ARTERYEL VE VENÖZ UZATMA SETİ 10/Kutu

 

6.5F STANDART SET İÇİNDEKİLER: (2) Kateter  (2) Introducer İğne  (2) Kılavuz Tel  (2) Tünel Açıcı  (2) yırtılıp ayrılır Introducer (2) Venöz ve Arteryel Uzatma  (2) Klemp (2) Enjeksiyon Başlığı

10F STANDART SET İÇİNDEKİLER: (2) Kateter  (2) Introducer İğne  (2) Kılavuz Tel  (1) Kateter Emniyet Cihazı  (2) Tünel Açıcı  (2) Oval Tünel Açıcı  (1) Ortak Eksenli Introducer Kılıf  (2) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (2) Venöz ve Arteryel Uzatma  (2) Kateter Tıkacı  (2) Klemp  (2) Enjeksiyon Başlığı  (2) Lümen Manşonu

BFR1035KD-A SETİ İÇİNDEKİLER: (2) Kateter  (2) Introducer İğne  (2) Kılavuz Tel  (1) Kateter Emniyet Cihazı  (2) Tünel Açıcı  (2)Yırtılıp ayrılır Introducer  (2) Venöz ve Arteryel Uzatma  (2) Kateter Tıkacı  (2) Klemp 
(2) Enjeksiyon Başlığı  (2) Lümen Manşonu

BFR1070KD-A SETİ İÇİNDEKİLER: (2) Kateter  (2) Introducer İğne  (2) Kılavuz Tel  (1) Kateter Emniyet Cihazı  (2) Tünel Açıcı  (2) Oval Tünel Açıcı  (1) Ortak Eksenli Introducer Kılıf  (2) yırtılıp ayrılır Introducer  (2) Venöz ve Arteryel Uzatma  (2) Kateter Tıkacı  (2) Klemp  (2) Enjeksiyon Başlığı  (2) Lümen Manşonu

KESİCİ TROKARLI TEMEL SET İÇİNDEKİLER: (2) Kateter  (2) Introducer İğne  (2) Kılavuz Tel 


 

Kullanım Talimatları

 

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA HEMATOM KANAMA

HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bio-Flex tesio Animation

 

Modified Tesio MBR-MBL insertion

 

Split Stream

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

•  Retrograd ( ters girişimli ) ayrık uçlu kateter daha hassas yerleştirmeye imkân verir. • 14F ve 16F Lümenli, Bütün hasta ihtiyaçlarına uygun uzunluklarda mevcuttur. • Çıkarılabilir hub (giriş ucu ) hasta konforuna yardımcı olur. • Over-the-wire versiyonu, özellikle sol taraflı girisimler için yararlı olan bir “sheathless” (kılıfsız) tekniğine izin verir.

 

Katalog No

 

 

SST24E.

14F x 24CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST28E.

14F x 28CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST32E.

14F x 32CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST36E.

14F x 36CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST40E.

14F x 40CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST2416E.

16F x 24CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST2816E.

16F x 28CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST3216E.

16F x 32CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST3616E.

16F x 36CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST4016E.

16F x 40CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

Katalog No

Yan Deliksiz Split Stream®

 

SST24WOE.

14F x 24CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST28WOE.

14F x 28CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST32WOE.

14F x 32CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST36WOE.

14F x 36CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST40WOE.

14F x 40CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER  (1) Kateter   (1) Kılavuz Tel  (2) Dilatör  (1) Arteryel Uzatma Seti (Kırmızı)  (1) Venöz Uzatma Seti (Mavi)  (1) Valfli yırtılıp azrılır Introducer  (4) Klemp  (1) Çıkarılabilir Hub  (2) Tünel Açıcı 
(1) Lümen Klempi  (2) Enjeksiyon Başlığı  (1) Introducer İğne  

Katalog No

Split Stream® OTW

 

SST24SE.

14F x 24CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST28SE.

14F x 28CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST32SE.

14F x 32CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SST36SE.

14F x 36CM RETROGRADE SPLIT STREAM® TEMEL SET

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER  (1) Kateter, Stiletli   (1) 120cm Teflon Kaplı Kılavuz Tel  (1) 70cm J-Flex Kılavuz Tel  (2) Dilatör   (1) Arteryel Uzatma Seti (Kırmızı)  (1) Venöz Uzatma Seti (Mavi)  (1) Valfliyırtılıp ayrılır Introducer 
 (4) Klemp  (1) Çıkarılabilir Hub  (2) Tünel Açıcı  (1) Lümen Klempi  (2) Enjeksiyon Başlığı   (1) Introducer İğne

 


Kullanım Talimatları

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA HEMATOM KANAMA HEMOTORAKS

DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı
çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Split Stream

Split Stream Tavsiye Edilen Yerleşim

Animasyon

 

Insertion

 

Split Cath III

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Serbest yüzen iki lümen patensiyi iyileştirir ve akışı artırır ve resirkülasyonu azaltır. • Malzeme hem alkol hem iyoda uyumlu oldugundan, mukavemet, biyo-uyumluluk ve kink direnci karakteristiklerini sağlar. • Translumbar set, uzun introducer’lar ve ağır hizmet Kılavuz teli içerir. • DuraLock-C™ gibi kateter kilit çözeltilerinin kateter icinde tutulmasını artırmak için yan deliksiz tip vardir.. • Çift stiletli tipler, tel üzerinden girisim (over the wire) islemine olanak verir.

Katalog No Düz 10F  
ASPC15P-XL 10F x 15CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC18P-XL 10F x 18CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC24P-XL 10F x 24CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
     
Katalog No Translumbar  
ASPC40-3TLE. 14F x 40CM TRANSLUMBAR KİT 5/Kutu
ASPC40-3TLE. 14F x 55CM TRANSLUMBAR KİT 5/Kutu
AST SPLIT CATH® III TÜNEL AÇICILI 5/Kutu
ASTSG SPLIT CATH® III SURE GRIP TÜNEL AÇICILI 5/Kutu
     
Katalog No Düz (YAN DELIKLI)  
ASPC20-3E. 14F x 20CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC22-3E. 14F x 22CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC24-3E. 14F x 24CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC28-3E. 14F x 28CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC32-3E. 14F x 32CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC36-3E. 14F x 36CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC40-3E. 14F x 40CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC55-3E. 14F x 55CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC2416-3E. 16F x 24CM SPLIT CATH® III 5/Kut
ASPC2816-3E. 16F x 28CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC3216-3E. 16F x 32CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC3616-3E. 16F x 36CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC4016-3E. 16F x 40CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC5516-3E. 16F x 55CM SPLIT CATH® III 5/Kutu
     
Katalog No Önceden Kıvrık ( DELIKLI)  
ASPC24-3PCE. 14F x 24CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC28-3PCE. 14F x 28CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC32-3PCE. 14F x 32CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC36-3PCE. 14F x 36CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC2416-3PCE. 16F x 24CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC2816-3PCE. 16F x 28CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC3216-3PCE. 16F x 32CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
ASPC3616-3PCE. 16F x 36CM PC SPLIT CATH® III 5/Kutu
     
Katalog No Yan Deliksiz Düz  
ASPC24-3WOE. 14F x 24CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC28-3WOE. 14F x 28CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC32-3WOE. 14F x 32CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC36-3WOE. 14F x 36CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC40-3WOE. 14F x 40CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC55-3WOE. 14F x 55CM SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
     
Katalog No Yan Deliksiz Önceden Kıvrık  
ASPC24-3PCWOE. 14F x 24CM PC SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC28-3PCWOE. 14F x 28CM PC SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC32-3PCEWO. 14F x 32CM PC SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
ASPC36-3PCWOE. 14F x 36CM PC SPLIT CATH® III, YAN DELİKSİZ 5/Kutu
     
Katalog No Çift Stiletli Düz  
ASPC24-3DSE. 14F x 24CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu
ASPC28-3DSE. 14F x 28CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu
ASPC32-3DSE. 14F x 32CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu
ASPC36-3DSE. 14F x 36CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu
ASPC40-3DSE. 14F x 40CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu
ASPC55-3DSE. 14F x 55CM SPLIT CATH® III, ÇİFT STİLETLİ 5/Kutu

  

DÜZ & KIVRIK TEMEL SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Introducer İğne  (1/2) Kılavuz Tel  (2) Dilatör (1) Tünel Açıcı  (1) Valfli Yırtılıp ayrılır Introducer   (2) Enjeksiyon Başlığı

DÜZ & KIVRIK  YAN DELIKSIZ TEMEL SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Introducer İğne  (1/2) Kılavuz Tel  (2) Dilatör (1) Tünel Açıcı  (1) Valfli Yırtılıp ayrılır Introducer   (2) Enjeksiyon Başlığı

DÜZ CIFT STYLETLI TEMEL SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter Styletli (1) Introducer İğne  (1/2) Kılavuz Tel (2) Dilatör (1) Tünel Açıcı  (1) Valfli Yırtılıp ayrılır Introducer (2) Enjeksiyon Başlığı

DÜZ 10F TEMEL SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter (1) Introducer İğne  (1/2) Kılavuz Tel (2) Dilatör  (1) Skalpel (1) Tünel Açıcı  (1) Yırtılıp ayrılır Introducer (1) Yara Bandaji (2) Enjeksiyon Başlığı

TRANSLUMBAR TEMEL SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1)Kateter (3) Dilator  (2) Enjeksiyon Başlığı (1) Skalpel (1) Uzun yırtılıp ayrılır Introducer (1) 2 parcali Introducer igne (2) Agir hizmet Klavuz tel (1) Yapiskan Yara Banti (1) Tünel acici (1) sertlestirici Stylet


 

Kullanım Talimatları

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA HEMATOM

KANAMA HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Split Cath III

 

Translumbar Split Cateter

Yan Deliksiz Split Kateter

 

Split Cath Dual Stylet Animation

Split Cath Guidewire Weave insertion

Split Cath III animation

Split Cath insertion

Split Cath Translumbar insertion

 

Hemo Flow

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• 400 ml/dak’nın üzerinde yüksek akış hızları. • Hem alkol hem iyoda uyumlu radyopak poliüretan malzeme. • Hasta ihtiyaç ve konforuna uygun düz ve önceden kıvrık tasarimlar • Ekonomik.

 

Katalog No

Düz

 

HFS24E.

14.5F x 24CM HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS28E.

14.5F x 28CM HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS32E.

14.5F x 32CM HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS36E.

14.5F x 36CM HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS40E.

14.5F x 40CM HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

Katalog No

Önceden Kıvrık

 

HFS24PCE.

14.5F x 24CM PC HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS28PCE.

14.5F x 28CM PC HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS32PCE.

14.5F x 32CM PC HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

HFS36PCE.

14.5F x 36CM PC HEMO-FLOW® SET

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Introducer İğne  (1) Kılavuz Tel  (2) Dilatör  (1) Tünel Açıcı (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatları

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ

ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA HEMATOM KANAMA
HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HemoCath

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Silikon malzeme biyo-uyumluluk ve kink direnci sağlar. • Ekstrakorporeal tedaviler için idealdir : diyaliz, hemofiltrasyon, aferez ve plazmaferez. • Radyopak silikon malzeme.

 

Katalog No

Düz Kateterli Temel Set

 

SL18P

8F x 18CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

SL24P

8F x 24CM SİLİKON HEMO-CATH® TEMEL SET

5/Kutu

TEMEL SET İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (1) Tünel Açıcı  (1) yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Kılavuz Tel (1) 10cc Şırınga  (1) Yapiskan Yara Sargısı  (1) Kateter Klibi (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı

Katalog No

Düz Kateterli Temel Set

 

MC101241

12.5F x 15CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

MC101242

12.5F x 18CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

MC101243

12.5F x 24CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (2) Enjeksiyon Başlığı  (1) Skalpel  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Introducer İğne  (1) Kılavuz Tel  (1) Yapiskan Yara Sargısı  (1) Kateter Klibi  (1) Trokar

Katalog No

Düz Kateterli Temel Set

 

SL28E.

12.5F x 28CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

SL32E.

12.5F x 32CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

 

Önceden Kıvrık Kateterli Temel Set

 

SL28PCE.

12.5F x 28CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

SL32PCE.

12.5F x 32CM SİLİKON ÇİFT LÜMEN

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter  (2) Enjeksiyon Başlığı  (1) yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Introducer  İğne  (1) Kılavuz Tel  (1) Trokar  (1) Kateter Klibi (Sadece Düz Kateter)


Kullanım Talimatları

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA

HEMATOM KANAMA HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Videosu

Free Flow LT

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Sanayinin ilk gerçek 360° ortak eksenli akış dizaynı. • Yan delik olmaması, DuraLock-C™ gibi kateter kilit çözeltilerinin konsantrasyonunu    muhafaza eder ve kilitleme çözeltisi kaybını en aza indirir. • Döner sütür kanadı dış sabitlemeyi sağlar.

 

Katalog No

Düz

 

MFFL1524S

15.5F x 24CM DÜZ UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1528S

15.5F x 28CM DÜZ UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1532S

15.5F x 32CM DÜZ UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1536S

15.5F x 36CM DÜZ UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

Katalog No

Önceden Kıvrık

 

MFFL1524C

15.5F x 24CM ÖNCEDEN KIVRIK UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1528C

15.5F x 28CM ÖNCEDEN KIVRIK UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1532C

15.5F x 32CM ÖNCEDEN KIVRIK UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

MFFL1536C

15.5F x 36CM ÖNCEDEN KIVRIK UZUN SÜRELİ FREE FLOW® KATETER, STİLET SETLİ

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER:     (1) Kateter, Stiletli  (1) Gresper Tünel Açıcı  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (2) Dilatör  (1) Kılavuz Tel 
    (1) Introducer İğne  (2) Enjeksiyon Başlığı


Kullanım Talimatı

TÜNELLİ ÇİFT LÜMENLİ KAN ERİŞİMİ  KATETERİ İÇİN KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR Hemodiyaliz ve aferez amacıyla uzun süreli vasküler yerleştirme sağlamak için. Perkütan olarak yerleştirilebilir ve esas olarak internal jugular ven içine yerleştirilir. Alternatif giriş yerleri içinde gerektiğinde subklavyan ve femoral yer alır. KONTRENDİKASYONLAR Bu kateterler sadece Uzun Süreli vasküler giriş amaçlıdır ve endike olandan başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Kateteri trombozlu damarlara sokmayınız. POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR HAVA EMBOLİZMİ                                             
BAKTEREMİ BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ KARDİYAK ARİTMİ KARDİYAK TAMPONAD MERKEZİ VENÖZ TROMBOZ ENDOKARDİT ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU KANSIZ KALMA

HEMATOM KANAMA HEMOTORAKS DAMAR YIRTILMASI LÜMİNAL TROMBOZ MEDIASTINAL ZEDELENME DAMAR DELİNMESİ PLEVRAL ZEDELENME PNEMOTORAKS RETROPERİTONEAL KANAMA SAĞ ATRİAL DELİNME SEPTİSEMİ SUBKLAVYAN ARTER DELİNMESİ SUBKÜTAN HEMATOM SUPERİOR VENA CAVA DELİNMESİ TORASİK KANAL YIRTILMASI TÜNEL ENFEKSİYONU VASKÜLER TROMBOZ Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR Yerleştirme veya kullanma sırasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, introducer iğne, Vascu-Sheath® introducer veya sheath dilatör ve kılavuz tel birlikte çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. ? Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR STERILE EO Eğer ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir ürün hasar belirtisi görülüyorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER Kateterler üzerinde merhem kullanımı ile bağlantılı ürün bozulması bakımından bir potansiyel bulunmaktadır. Bu kateterler üzerinde herhangi bir cinsten merhem kullanmayınız. Uzatma hatları veya kateter lümeni yakınında keskin aletler kullanmayınız. Yara örtüsü çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanılırsa, kateter zarar görecektir. Tüpleri tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına veya uzatma set adaptörünün adaptör veya luer’ine yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda veya uzatma set adaptörlerinde hasar olup olmadığına bakınız. Kazara yerinden çıkmayı önlemek için tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Bu kateterler ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Kan hatları, şırıngalar ve  başlıkların tekrar tekrar aşırı sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir. Kazara yerinden çıkmaya karşı koruma için tedavi sırasında luer lock’ları ve kan hatlarına  Lock Right™ Adaptörlerini daima bantlayınız. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir.

SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN: Bu kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir.

GİRİŞ YERLERİ Hasta, göğsün üst kısmı açık ve baş giriş sahasının tersi yöne hafifçe dönmüş olarak modifiye bir Trendelenburg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için kürek kemikleri arasına rulo halinde küçük bir havlu konabilir. INTERNAL JUGULAR VEN Sternomastoid kası belirlemek için, hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin tepe noktasında yapılacaktır. Tepe noktası klavikulanın yaklaşık üç parmak yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır. SUBKLAVYAN VEN Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile birinci kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada). Uyarı: Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur. Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir. FEMORAL VEN Hasta tamamen sırtüstü yatmalıdır. Her iki femoral arter de yer seçimi ve sonuç değerlendirme için el ile yoklanmalıdır. Giriş yeri ile aynı taraftaki diz bükülmeli ve but yana çekilmelidir. Ayağı öbür bacağın üzerine koyunuz. O zaman femoral ven artere posterior/medial’dir. Uyarı: Kateter günlerce yerinde bırakıldığında tromboz, enfeksiyon ve kanama riskleri artmaktadır. Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

RAULERSON One-Step™ BULB İĞNE KULLANMA 1. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Bulb Introducer’ın slip luer ucunu introducer iğnenin dişi luer’i içine sokunuz. Bulb’ı iğne içine sıkıca oturtunuz. 3. Introducer’ın bulb kısmını sıkmak için başparmak ve işaret parmağı ile kavrayıp, bulb’ı tutunuz. Bulb’ı sıkılı   tutarken, bulb/iğne asamblesini tuz çözeltisi ile prime’layınız. Bulb’ta hiç hava kalmadığından emin olunuz. NOT: Bulb’ı tamamen prime’lamak için, uç tuz çözeltisi içinde batık dururken bulb’ı birçok kez sıkıp gevşek bırakmak gerekebilir. Havanın tamamen çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için, bulb iğnesi ters çevrilip sıkılabilir. 4. Sıkılı, prime’lanmış bulb’ı halâ tutarken, iğne ucunu seçilmiş ven ponksiyon mevkii sahasında subkütan olarak      sokunuz. Asamblenin bulb’ını serbest bırakınız. NOT: Uç tamamen deri altına girdikten sonra bulb sıkılı kalmalıdır. Eğer bulb gevşerse, iğneyi çıkarıp, yeniden prime’layıp, yeniden sokunuz. 5. Bulb iğne asamblesini seçilen ven yönünde ilerletiniz. Kan aspirasyonu emareleri bakımından bulb’ı gözleyiniz.     Vene ulaşıldığında, bulb gevşeyecek ve çember kan ile dolacaktır. İğneyi bu pozisyonda sıkıca tutunuz. 6. J-Flex kılavuz telin ucunu düzeltip, bulb iğnesinin dişi luer’i içine sokunuz. Kılavuz teli istenen pozisyona      ilerletiniz. Bulb Introducer’ı çıkarıp, yönlendirildiği gibi cihaz(lar)ın sokulmasına devam ediniz. Dikkat: Kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru ÇEKMEYİNİZ.

SELDINGER GİRİŞ TALİMATI Bu cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir. 1. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter yerleştirme için tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Amel at önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. 2. Uygun kateter uzunluğunun seçimi yalnızca doktorun takdirine kalmıştır. Uygun uç yerleştirmeyi sağlamak  bakımından uygun kateter uzunluğu seçimi önemlidir. Kullanmadan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. 3. Giriş yerini tamamen uyuşturmak için yeterli lokal anestetik veriniz. **TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR)** 4. Şırınga takılı introducer iğneyi, veya One-Step™ bulb iğneyi,   hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi  garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™’i kullanırken, bulb’ı tuz çözeltisi ile doldurunuz. Bulb hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra,onu başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ı sıkmayı sürdürünüz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek bulb içine fışkıracaktır. 5.  Şırıngayı çıkarıp (One-Step™ Talimatı için 5a’ya bakınız), kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğnenin ucuna koyunuz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece bu kısım görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. İleri hareketle kılavuz teli iğne hub’ı içine ve oradan hedef ven içine ilerletiniz. 5a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu, sadece kılavuz  telin ucu görünecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğne içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanıldığında, kılavuz tele olası hasardan kaçınmak için onu iğne ucuna doğru çekmeyiniz. 6.Kılavuz teli damarda bırakarak, iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz.  7. Yukarıda ayrıntılı verilen yöntemi izleyerek ikinci iğne ve kılavuz teli aynı hedef ven içine birincinin yaklaşık 3 cm yakınında olmak üzere sokunuz. 8.Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kılıf/dilatör hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, Mikro Ponksiyon ve 6F Kılıf Dilatör Giriş Yöntemi bölümüne bakınız. Not: Kılıfları yerleşik kateter olarak asla yerinde bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 9.Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. 10.Hava embolizmi ve kan kaybını önlemek için kateteri proksimal olarak klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. 11.Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılı9ftan çıkarınız. 12. Kateter ucunu kılıf arasından uç hedef ven içinde doğru olarak yerleştirilinceye kadar sokunuz. 13.Kılıfı, ya onu tab’larından tutup ve birbirinden ayrı çekip ayırırken damar dışına yavaşça çekerek veya onu kateter üzerinden ve hedef ven ve kütanöz doku dışına yavaşça çekerek çıkarınız. 14. Eğer gerekirse, 10.-13. adımları ikinci kateter için yineleyiniz. 15. Flüoroskopi altında kateter pozisyonunda ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberinde önerildiği gibi optimal kan akışını temin etmek içindir.

TÜNEL AÇMA VE CUFF YERLEŞTİRME 16.  Kateteri öngörülen tünel güzergahı üzerine yerleştiriniz. 17. Cuff’ın yerleştirilmek istendiği mevkie dikkat ediniz. 18. Bütün tünel güzergahı boyunca yetecek anestetik uygulayınız. 19. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen trokar tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu doğrultusunda 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 20.  Trokar tünel açıcının distal ucu kateter çıkış yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, futbol tünel açıcıyı trokar tünel açıcının proksimal ucuna bağlayınız. 21. Trokar tünel açıcı ve futbol tünel açıcı birbirine bağlı olarak, tünelde aşağıya doğru sadece yarıya kadar genişletileceği hatırlanarak tüneli çıkış yerinden giriş yerine doğru 8-10 kerelik bir hareketle genişletiniz. Bu cuff için bir durak oluşturacak ve böylece giriş yeri dışına çıkamayacaktır. 22. Futbol tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından geri ve tünel dışına çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu trokar tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 23. Cuff’ı tünel içine doğru sürerek, kateteri tünel açıcı arasından dikkatli çekiniz. Uygun cuff yerleştirme sağlanıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 24. Eğer uygulanabilir ise, 16. ilâ 23. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: 25. Her iki kateter lümeni tünele sokulduktan sonra, kateterler uygun uzunlukta kesilebilir. 26. Eğer gerekirse, aseptik teknik kullanarak, belirlenmiş priming hacmi çizgilerinin bir ucunda kateteri açı yapmadan (çıkıntısız) ve temiz düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde kesiniz. 27. Aletle birlikte verilen klemp ve sleeve’i kateter lümeni üzerine yerleştiriniz. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için klempi kapatınız. 28. Kateter uzatmalarını tuz çözeltisi ile prime’layıp, klempleyiniz ve sonra enjeksiyon başlıklarını adaptörlerin dişi luer’leri üzerine çevirerek takınız. 29. Adaptörü takmadan önce beyaz lümenin tamamen kuruduğundan emin olunuz. Not: Adaptör takma sırasında, kateter ucunu veya adaptörü herhangi bir antiseptik (yani alkol, PVP, vs.) içine  daldırmayınız. 30. (A) ve (C) çevirip ayırarak dişi adaptörü ayırıp alınız. Silikon sıkıştırma halkası (B) (A) parçasında bulunmalıdır. Dikkat: Uzatmayı adaptörden ayırmaya teşebbüs etmeyiniz. Bu parçalar birbirine bağlıdır. 31. Adaptör (A) parçasını tüpler üzerinde kaydırınız. (B) sıkıştırma halkasını tüpler üzerinde kaydırınız. Adaptör (C) parçasının metal kısmını bir burma hareketi ile tüp içine sokunuz ve tüpün tam olarak oturtulduğundan emin olunuz. 32. (B) sıkıştırma halkasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırınız. 33. Adaptör (A) parçasını tüpün/adaptör asamblesinin ucuna doğru kaydırıp, daptör ile birlikte sıkıca bükünüz. Hafif bir çekme uygun montajı temin edecektir. 34. Eğer uygulanabilir ise, 25. ilâ 33. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. 35. Enjeksiyon başlıklarını çıkarıp, şırıngaları her iki Lock Right™ Adaptörleri üzerine takınız ve klempleri açınız. Kan her iki kateterden kolayca aspire olmalıdır. Eğer kateterlerden biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışlarını sürdürmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.  36. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. Dikkat: Kateter ve Lock Right™ Adaptörlerinden bütün havanın aspire edildiğinden emin olunuz. Bu yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. 
37.Kateterler heparin ile kilitlendikten sonra, uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve enjeksiyon başlıklarını Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine takınız. 38.Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi teyit ediniz. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme noktasının seviyesinde veya onun ötesinde ve arteriyal kateteri yaklaşık 4 cm geçmiş olarak yerleştirilmelidir. 39. Giriş yerini dikerek kapatınız. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 40. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. Not: Eğer kateter güvenliği için StatLock® kullanılıyorsa, Lock Right™ Adaptörünün hasta üzerinde duracağı alanı alkol ile temizleyip, gerekirse, deriyi tıraşlayınız. StatLock® pedinin bir tarafının desteğini çıkarıp, hasta üzerine yerleştiriniz. Yerleştirmeden sonra, kalan koruyucu desteği çıkarınız. Yapışmayı temin için ped üzerine hafif basınç uygulayınız. Lock Right™ Adaptörünün tasma bölümünü içeri StatLock® pedinin alıcı yivlerine doğru itiniz. İkinci kateter için işlemi tekrarlayınız.
41. Çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 42. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 43.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

“TEK LÜMENLİ KATETERLER (AYARLANABİLİR CUFF’LAR)” 1. TEK LÜMENLİ KATETERLER (ÖNCEDEN TAKILI CUFF’LAR) için 1. ilâ 15. adımları izleyiniz (sayfa 3 ve 4). 2. Kateteri tahmin edilen tünel güzergahı üzerinde konumlandırınız. 3. Ayarlanabilir cuff’ı son tünelli pozisyon klavikulanın 2-3 cm altında olacak şekilde takınız. Ayarlanabilir cuff’ı takarken, kateteri hafifçe uzatınız, böylece ayarlanabilir cuff tam olarak angaje olur. Absorbe edilebilir sütürün giriş yerine doğru baktığından emin olunuz. 4. Bütün tünel güzergahı boyunca yeterli anestetik veriniz. 5. Tünel çıkış yerinde bir ensizyon yapınız. Birlikte verilen halka tutamaçlı tünel açıcıyı kullanarak, kateter çıkış yeri ensizyonu yönünde 8-10 cm’lik bir tünel oluşturunuz. Dikkat: Kas arasında tünel açmayınız. Not: Çıkış yerini örtü ile kapama kolaylığı ve hasta konforu bakımından, ven giriş yeri altındaki subkütan tünelin  yerini belirleyiniz. Geniş, tatlı kavisli bir tünel, zayıf bir kan akışı ile sonuçlanacak olan kink yapma riskini azaltır. 5. Halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu kateter giriş yeri ensizyonunu geçmiş ve görünür olduğunda, tünel açıcı adaptörünü halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucuna bağlayınız. 6. Halka tutamaçlı tünel açıcı ve bağlı tünel açıcı adaptörü ile 8-10 kere çıkış yerinden giriş yerine doğru bir hareketle, sadece tünelin yarısına genişletme yapılacağını hatırda bulundurarak, tüneli genişletiniz. Bu ayarlanabilir cuff için bir durak oluşturacak ve böylece cuff giriş yerinden dışarıya çıkmayacaktır. 7. Tünel açıcıyı kateter giriş yeri arasından tünelden dışarıya geri çekiniz. Klempi kateterden çıkarıp, kateterin proksimal ucunu halka tutamaçlı tünel açıcının distal ucu üzerine takınız. 8.  Kateteri tünel arasından, tünel içine ayarlanabilir cuff’ı besleyerek dikkatle geri çekiniz. Uygun cuff yerleştirme başarılıncaya kadar tüneli elle yoklayınız. 9. Uygulanabilir ise, 2. ilâ 8. adımları ikinci kateter için tekrarlayınız. Lock Right™ ADAPTÖRLERİNİN TAKILMASI: “Lock Right™ Adaptörlerinin Takılması” bölümüne bakınız (sayfa 4 ve 5).

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: “Tek Lümenli Kateterler (Önceden Takılı Cuff’lar)” ile aynı (sayfa 5).

**ÇİFT LÜMENLİ KATETERLER** 1.“Seldınger Giriş Talimatı”nın 1. ilâ 3. adımlarını izleyiniz (sayfa 3). 2.Göğüs duvarında klavikulanın yaklaşık 8-10 cm aşağısında çıkış yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Birincinin yukarısında ve ona paralel giriş yerinde ikinci bir ensizyon yapınız. Çıkış yerindeki ensizyonu cuff’ı barındıracak kadar, yaklaşık 1 cm, genişletiniz. 3.Deri altı tünel girişini oluşturmak için küt diseksiyon kullanınız. Kateteri trokara takınız (hafif bir bükme hareketi yararlı olabilir). Kateter tünel açma sleeve’ini kateter deliklerini kapayacak şekilde kateter üzerinden kaydırınız. Trokarı çıkış yeri içine sokup, kısa bir deri altı tüneli oluşturunuz. Kas içinde tünel açmayınız. Çevredeki damarlara zararı önlemek için tünel dikkatli açılmalıdır. Uyarı: Tünel açma sırasında deri altı dokuyu aşırı açmayınız. Aşırı genişletme cuff doku gelişmesini geciktirebilir/önleyebilir. 4. Kateteri tünel içine yavaşça sokunuz. Kateter tüplerini çekmeyiniz ve zorlamayınız. Eğer dirençle karşılaşılırsa, daha fazla küt diseksiyon ilerlemeyi kolaylaştırabilir. Kateteri trokardan çıkarınız. Dikkat: Tünel açıcıyı bir açı yapacak şekilde çekmeyiniz. Kateter ucuna zarar gelmemesi için tünel açıcıyı düz  tutunuz. Not: Geniş, hafif kavisli bir tünel kink yapma riskini azaltır. Tünel kateterin Y-hub’ını çıkış yerine girmesini önleyecek kadar kısa, cuff’ı deri açıklığından 2 cm (minimum) uzakta tutacak kadar uzun olmalıdır. 5. Kateteri steril tuz çözeltisi ile yıkayıp, steril tuz çözeltisinin lümenlerden istemeyerek drene olmaması için kateter uzatmalarını klempleyiniz. 6. Şırınga takılı introducer iğneyi veya One-Step™ bulb needle’ı hedef ven içine sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. One-Step™ kullanırken, bulb’ı steril tuz çözeltisi ile doldurunuz.Bulb hiç hava kalmayacak şekilde tam olarak prime’landıktan sonra, bulb’ı başparmak ve işaret parmağı ile sıkınız. İğne hastanın derisi altında oluncaya kadar bulb’ sıkmaya devam ediniz. Hedef venin yeri belirlendikten sonra, kan esnek odacık içine fışkıracaktır. 7.Şırıngayı çıkarıp, (One-Step™ Talimatı için 7a’ya bakınız) kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için başparmağınızı iğne ucu üzerine yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. 7a. One-Step™ Talimatı: Kan esnek bulb içine aspire edildikten sonra, kılavuz telin esnek ucunu uç gözükecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu One-Step™ bulb iğnesi içine sokunuz. Kılavuz teli ileri hareketle iğne hub’ı içinden hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat:  Sokulan telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastayı aritmi bakımından  gözleyiniz. Bu prosedür sırasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atrium içine
girmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür sırasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. 8. Kılavuz teli hedef vende bırakarak iğneyi çıkarınız. Kütanöz ponksiyon yerini sklapel ile genişletiniz. 9.Vascu-Sheath® introducer’ı kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Vascu-Sheath® introducer hedef ven içine girdikten sonra, kılıf ve dilatörü konumunda bırakarak kılavuz teli çıkarınız. Dikkat: Eğme kılıfın zamansız yırtılmasına neden olacağından, yerleştirme sırasında kılıfı/dilatörü EĞMEYİNİZ. Başlangıçta deri yüzeyi arasından sokarken kılıfı/dilatörü uca yakın (uçtan yaklaşık 3 cm) tutunuz. Kılıfı/dilatörü vene doğru ilerletmek için, kılıfı/dilatörü orijinal kavrama mevkiinden yukarıda (yaklaşık 5 cm) yeniden kavrayıp, kılıf/dilatör üzerinden aşağıya itiniz. Kılıf/dilatör tam olarak sokuluncaya kadar prosedürü tekrarlayınız. Not: Alternatif kılıf yöntemi için, bkz. Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü. Dikkat: Kılıfı bir yerleşik kateter olarak yerinde asla bırakmayınız. Vene zarar gelecektir. 10. Kan kaybı veya hava embolizmini önlemek için enjeksiyon başlığını dilatör açıklığı üzerine takınız. Dikkat: kateterin çift lümen kısmını klemplemeyiniz. Sadece uzatmaları klempleyiniz. Dişli forseps kullanmayınız; sadece birlikte verilen klempleri kullanınız. 11. Dilatör ve enjeksiyon başlığını kılıftan çıkarınız. 12. Kateterin distal ucunu, uç hedef ven içinde doğru şekilde yerleşinceye kadar kılıf içine sokunuz. 12a. Ash Split Cath™ Çift Lümenli Kateterler için, distal uçları kavrayarak arteriyal ve venöz lümenleri yırtıp,”DO NOT SPLIT BEYOND THIS POINT” (bu noktanın ötesinde yarmayın) yazılı noktaya kadar lümenleri hafifçe birbirinden ayırınız. Uyarı: Lümenleri bu noktanın ötesinde ayırmak aşırı tünel kanaması, enfeksiyon veya kateter lümen hasarı ile sonuçlanabilir. 13. Yırtılıp ayrılabilir kılıfı, aynı anda kılıfı tab’lerinden kavrayıp birbirinden ayırmak suretiyle kılıfı yırtarken yavaşça damar dışına çekerek çıkarınız (hafif bir burma hareketi yararlı olabilir). Dikkat: Kılıfın damar içinde kalan kısmını çekip ayırmayınız. Damara zarar vermemek için, kılıfı mümkün olduğu  kadar geri çekip, her seferinde kılıfı sadece birkaç santimetre yırtınız. 14. Flüoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Venöz distal uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Not: Kateter ucu yerleştirme DOQI Rehberi tarafından önerildiği gibi optimal kan akışını garanti etmelidir. 15. Şırıngaları her iki uzatmaya takıp klempleri açınız. Kan hem arteriyal hem venöz taraftan kolayca dışarı çekilmelidir. Eğer taraflardan biri kan aspirasyonuna aşırı direnç gösterirse, yeterli kan akışları elde etmek için kateterin döndürülmesi veya yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. 16. Yeterli aspirasyon sağlandığında, her iki lümen çabuk bolus tekniği kullanılarak heparin dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama prosedürü için uzatma klemplerinin açık olduğundan emin olunuz. 17. Uzatma klemplerini kapatınız, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz.Kullanımda değilken her zaman uzatma tüplerini klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspirasyon yapıp steril tuz çözeltisi ile yıkayarak hava embolizminden kaçınınız. Tüp bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bağlantı tüpleri ve başlıklardan havayı çıkarınız. 18. Açık kalmayı sağlamak için, her iki lümende de bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Hastane heparizasyon kurallarına baş vurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın çekilmiş olduğundan emin olunuz. Bunu yapamamış olmak hava embolizmi ile sonuçlanabilir. 19. Kateter heparin ile kilitlendikten sonra, klempleri kapayıp enjeksiyon başlıklarını uzatmaların dişi luer’leri üzerine takınız. Kazara çıkmalarını önlemek için, tedaviler arasında enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. 20. Flüoroskopi ile uygun uç yerleştirmeyi doğrulayınız. Distal venöz uç kaval atriyal birleşme yeri seviyesinde veya ötesinde yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmeyi doğrulayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: 21. Giriş yerini dikerek kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter tüplerini dikmeyiniz. Dikkat: Kateter lümeninin çok yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerle temas kateter bozulmasına neden olabilir. 22. Giriş ve çıkış yerini oklüzif yara örtüsü ile kapatınız. 23. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmış/sütürlenmiş olmalıdır. 24.  Kateter uzunluğunu ve lot numarasını hasta kartına işleyiniz ve kateter pozisyonunu rutin olarak kontrol ediniz.

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon diyaliz ünitesi protokolüne dayanmalıdır. Diyaliz başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar ile ekstrakorporeal devre dikkatle incelenmelidir. Kazara yerlerinden çıkmalarını önlemek için, tedavi sırasında daima luer lock veya Lock Right™ Adaptörlerini kan hatlarına bantlayınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından, sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Eğer sızıntı görülürse, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. Diyaliz tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Dikkat: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. Hemodiyaliz doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. 1. İki şırıngaya her bir kateter lümeni için belirlenmiş miktara uygun heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. 2. Uzatmalar veya Lock Right™ Adaptörlerinden enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. 3. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın veya Lock Right™ Adaptörünün dişi luer’ine takınız. 4. Uzatma klemplerini açınız. 5. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. 6.  Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz. Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. 7. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve diyaliz tedavisi için açık tutulmalıdır. 8. Şırıngaları çıkarınız. 9. Uzatmaların veya Lock Right™ Adaptörlerinin dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. 10.Kazara yerinden çıkmayı önlemek için enjeksiyon başlıklarını bantlayınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez.   YARA YERİ BAKIMI Uyarı: Bu kateterler ile herhangi bir merhem KULLANMAYINIZ. Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini kapayıcı bir yara örtüsü ile kapayıp, uzatmalar, Lock Right™ Adaptörleri, klempler ve başlıkları ilgili personelin ilgilenebilmesi bakımından açıkta bırakınız. Yara örtüleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken yara örtüsünü ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma yara örtüsünü gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında yara örtülerini değiştirmelidirler. SADECE Bio-Flex™ KATETERLER İÇİN Uyarı: Bu kateter üzerinde alkol veya asetonbazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak iyot bazlı solüsyonlar önerilir. SADECE SİLİKON KATETERLER İÇİN Uyarı: Kateter üzerinde iyot veya iyot bazlı ürünler KULLANMAYINIZ. Kateter yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bu kateterle kullanılabilen antiseptik solüsyon olarak alkol bazlı solüsyonlar önerilir. KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: - Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryel delikler. - Ven cidarı ile temastan dolayı arteryel yan deliklerin tıkanması. Çözüm: - Anti-trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar.Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: - Kateterin yeniden konumlandırınız. - Hastayı yeniden konumlandırınız. - Hastayı öksürtünüz. - Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız. - Kan hatlarını ters çeviriniz. Eğer önceki yöntemler tek yönlü tıkanmayı gideremezse, hasta arteryel kan hattı venöz adaptöre ve venöz kan hattı arteryel adaptöre bağlanarak diyalize edilebilir. Resirkülasyonda önemli bir artış vuku bulabilir.

ENFEKSİYON Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklığını Azaltıcı Virüs) veya diğer kan ile taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Evrensel Kan ve Vücut Sıvısı Önlemlerini uygulamalıdırlar. Steril tekniğe daima sıkıca bağlı kalınmalıdır. Klinik olarak tanınmış enfeksiyon kurumsal politikaya göre derhal tedavi edilmelidir. Eğer kateter yerinde iken bir hastada ateş ortaya çıkarsa, kateter çıkış yerinden uzaktaki bir noktadan en az iki kan kültürü alınız. Eğer kan kültürü pozitif ise, kateter derhal çıkarılıp, uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kateter yenilemeden önce 48 saat bekleyiniz. Eğer mümkünse, takma önceki kateterin çıkış yerinin aksi tarafta yapılmalıdır.

KATETER ÇIKARMA Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır. Dikkat: Kateteri çıkarmadan önce, daima kuruluş protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve tedavilerini, uyarı ve önlemleri gözden geçiriniz. 1. Sahayı tamamen uyuşturmak için çıkış yeri ve cuff mevkiine yeterli lokal anestetik veriniz. 2. Çıkış yeri yakınında kateter üzerine sıkı, düzenli bir aşağıya doğru kuvvet uygulayınız. Kateter tünelden ayrılmalı ve bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Uyarı: Kateter kopabileceğinden, aşırı kuvvet kullanmayınız. Eğer orta karar bir kuvvet uygulandıktan sonra, kateter tünelden geri çekilmezse veya kateter cuff’sız olarak çıkarılırsa, kateteri çıkarmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. 3. Cuff’ın yerini belirlemek için kateter çıkış tünelini elle yoklayınız. 4. Bunu ikinci kateter için tekrarlayınız. 5. Sütürleri sütür kanadından kesiniz. Deri sütürlerinin çıkarılması için hastane protokolüne uyunuz. 6.Katetere paralel olarak cuff üzerinde 2 cm ensizyon yapınız. 7.Endike olan küt veya keskin diseksiyon kullanarak cuff’ı keserek açığa çıkarınız. 8.Ortaya çıktığında, cuff’ı klemple kavrayınız. 9.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasında klempleyiniz. 10.Kateteri cuff ile çıkış yeri arasından kesiniz. Kateterin içeri kısmını tüneldeki ensizyon arasından geri çekiniz. 11. Kateterin kalan kısmını (yani tünel içindeki kısmı) çıkış yeri arasından çıkarınız. Dikkat: Yara kontaminasyonu olabileceğinden, kateterin distal ucunu ensizyon arasından çekmeyiniz. 12. Proksimal tünele yaklaşık 10-15 dakika veya kanama duruncaya kadar basınç uygulayınız. 13. Optimal iyileşmeyi teşvik edecek şekilde ensizyonu dikip yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO-PONKSİYON VE 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: MİKRO-PONKSİYON YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 1. İki .018” kılavuz tel hedef vene sokulduktan sonra, 4F sheath dilatörler tellerin proksimal uçları üzerinden geçirilip, hedef ven içine sokulmalıdır. 2. 4F sheath dilatörler hedef ven içine yerleştirildiğinde, kılavuz tel ve dilatörleri birer birer çıkarınız. 3. Hedef ven içinde yer alıncaya kadar bir .038” kılavuz teli her bir kılıf arasından sokunuz. 4. Kılıfları çıkarıp, Tek Lümenli Kateterler için #8’de veya Çift Lümenli Kateterler için #9’da başlayarak talimata uymağa devam ediniz. 6F SHEATH DİLATÖR YERLEŞTİRME YÖNTEMİ: 6F Sheath Dilatör Yerleştirme Yöntemi her iki 10F lümenin hedef ven cidarındaki tek bir delik arasından sokulması içindir. 1..038” kılavuz tel hedef ven içine yerleştirildikten sonra, 6F sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine sokunuz. 2. Mevcut kılavuz teli yerinde sağlamlaştırırken, dilatörü çıkarınız. Dilatörü çıkarırken, kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için kılıf açıklığını tıkayınız. 3.İkinci bir 0.38” kılavuz teli hedef ven içinde uygun şekilde yerleşinceye kadar 6F kılıf arasından sokunuz. 4.İkinci kılavuz tel yerine oturduktan sonra, 6F kılıfı çıkarıp, #8’de (sayfa 3) başlayan talimata uymağa devam ediniz.

GARANTİ KABUL ETMEME
Medcomp® BU CİHAZIN ÜRETİMİNDE MAKUL İHTİMAMIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. BU GARANTİ, İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ OLSUN, YAZILI VEYA SÖZLÜ DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ DIŞLAR. BİREYLERDEKİ FARKLILIKLARIN BİR SONUCU OLARAK, HİÇBİR ÜRÜN BÜTÜN KOŞULLAR ALTINDA %100 ETKİLİ DEĞİLDİR. BU GERÇEK DOLAYISIYLA VE CİHAZIN KULLANILDIĞI KOŞULLAR, HASTANIN TEŞHİSİ, TAKILMA YÖNTEMİ VEYA CİHAZIN MÜLKİYETİMİZDEN ÇIKTIKTAN SONRAKİ GÖRDÜĞÜ MUAMELELER ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZ OLMAMASINDAN DOLAYI, Medcomp® CİHAZIN KULLANIMINI MÜTEAKİP NE İYİ BİR ETKİYİ Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® önceden bildirilmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Videosu

İSTANBUL ŞUBE (Anadolu)


Adres : Kısıklı Mahallesi Reşatbey Sokak No:40/2 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : +90 216 481 96 13-14-15 Faks : +90 216 481 96 17
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İSTANBUL ŞUBE (Avrupa)


Adres : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:3 Nef12 B-Blok (Oifs Blok) D:67 Kat:8 Merter /İSTANBUL
Telefon : +90 850 577 99 73 
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İZMİR ŞUBE


Adres : 1438 Sokak no: 14/1     Alsancak/İZMİR    
Telefon : + 90 232 4639075 - 4218937 - 4224824 Faks : + 90 232 4218937
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.