Picc Kateterler

Vascu - Picc ve Neonatal Picc

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Yenilikçi kateter dizaynı insersiyon sonrası kanamayı azaltır ve daha fazla kateter mukavemeti sağlar. • Termosensitif, poliüretan malzeme hem alkol hem iyot uyumludur. • 1.9F’ten 5F’e kadar tüm kateter boyları. • Tek, çift ve üç lümenli şekillerde bulunur.

 

Katalog No

Stiletli Neonatal Set

 

VP1.9S20

1.9F x 20CM NEONATAL TEK LÜMENLİ PICC KATETER, STİLETLİ

5/Kutu

MR17011101

1.9F x 50CM NEONATAL TEK LÜMENLİ PICC KATETER, STİLETLİ

5/Kutu

MR17012601

2.6F x 50CM DUAL VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ

5/Kutu

STİLETLİ NEONATAL SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) Stiletli PICC  (1) OTN Tearaway Sheath  Introducer İğne  (1) Şırınga  (1/2) İğnesiz Valf  (1) Şerit Metre 
 (1) Sütür Kanadı  (1) Latekssiz Turnike  (10) 2 x 2 Gazlı Bez  (1) Overclamp     

 

Katalog No Stiletsiz Neonatal Set  
VP1.9S20-NS 1.9F x 20CM NEONATAL TEK LÜMENLİ PICC KATETER, STİLETSİZ 5/Kutu
VP1.9S50-NS 1.9F x 50CM NEONATAL TEK LÜMENLİ PICC KATETER, STİLETSİZ 5/Kutu

STİLETLSİZ NEONATAL SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) PICC  (1) OTN Tearaway Sheath  Introducer İğne  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre   (1) İğnesiz Valf  (1) Sütür Kanadı  (1) Overclamp  (1) Latekssiz Turnike  (10) 2 x 2 Gazlı Bez 

 

Katalog No OTN Set  
VP3S-MNS 3F x 60CM TEK VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ 5/Kutu
VP4S-MNS 4F x 60CM TEK VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ 5/Kutu
VP5S-MNS 5F x 60CM TEK VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ 5/Kutu
VP4D-MNS 4F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ 5/Kutu
VP5D-MNS 5F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, OTN INTRODUCER SETLİ 5/Kutu

OTN SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) Stiletsiz PICC  (1) OTN Tearaway Sheath  Introducer İğne  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre   (1/2) İğnesiz Valf    

 

Katalog No Temel Set  
MR17013101 3F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu
MR17014101 4F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu
MR17015101 5F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu
MR17014201 4F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu
MR17015201 5F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu
MR17015301 5F x 60CM ÜÇLÜ VASCU-PICC®, TEMEL SET 5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli PICC (1) PTFE Tearaway Introducer (1) Skalpel (1) Kılavuz Tel (1) Şırınga (1) Şerit Metre (1) Introducer İğne (1/2/3) İğnesiz Valf (1) Kateter Emniyet Cihazı

 

Katalog No Uzun Telli Set  
MR17014102 4F x 60CM TEK VASCU-PICC®, UZUN TEL 5/Kutu
MR17015102 5F x 60CM TEK VASCU-PICC®, UZUN TEL 5/Kutu
MR17015202 5F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, UZUN TEL 5/Kutu
MR17015305 5F x 60CM ÜÇLÜ VASCU-PICC®, UZUN TEL 5/Kutu

UZUN TELLİ SETİN İÇİNDEKİLER:  (1) PICC  (1) PTFE Tearaway  Introducer  (1) Skalpel   (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Introducer
 İğne  (1/2/3) İğnesiz Valf  (1) Kateter Emniyet Cihazı    

 

Katalog No Hemşirelik Seti  
MR17013105 3F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu
MR17014101 4F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu
MR17015101 5F x 60CM TEK VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu
MR17014205 4F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu
MR17015205 5F x 60CM ÇİFT VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu
MR17015305 5F x 60CM ÜÇLÜ VASCU-PICC®, TEMEL HEMŞİRE SETİ 5/Kutu

HEMŞİRELİK SETİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli PICC  (1) PTFE Tearaway  Introducer (1) Güvenlik Skalpeli  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Introducer İğne  (1/2/3) İğnesiz Valf  (1) Kateter Emniyet Cihazı

 

Katalog No Cuff’lı  
VP4S-C 4F TEK LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI, 5/Kutu
VP5S-C 5F TEK LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI, 5/Kutu
VP4D-C 4F ÇİFT LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI, 5/Kutu
VP4D-C 5F ÇİFT LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI, 5/Kutu
VP4SL-C 4F TEK LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI VE UZUN TELLİ 5/Kutu
VP5SL-C 5F TEK LÜMENLİ VASCU-PICC® SETİ, CUFF’LI VE UZUN TELLİ 5/Kutu

CUFF’LI SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Cuff ve Stiletli PICC  (1) PTFE Tearaway  Introducer  (1) Skalpel  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Introducer İğne  (1/2) İğnesiz Valf  (1) Kateter Emniyet Cihazı


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ İNFÜZYON KATETER SETİ KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR:

Medcomp® Çok Lümenli İnfüzyon Kateterleri nütrisyonel replasman terapi administrasyonu ve medikasyon ve solüsyonların infüzyonu amacıyla merkezi ven kateterizasyonu için endikedir. Perkütan olarak sokulabilir ve esas olarak yetişkin bir hastanın internal jugular veni içine yerleştirilir. Subklavyan ven de alternatif giriş yeri olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR: Bu kateter endike olduğu kullanım dışındaki herhangi bir kullanım amaçlı değildir.Kateteri tromboz gösteren damarlara implante etmeyiniz.

TANIMLAMA: İnfüzyon Kateter lümenleri mükemmel biyo-uyumluluk sağlarken daha fazla hasta konforu sağlayan sıcaklığa duyarlı malzemeden üretilmektedir.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR: Hava Embolisi                                                 Lümen Trombozu Bakteremi                                                         Mediastinal Zedelenme Brakyal Pleksus Zedelenmesi 

Damar Delinmesi Kardiyak Aritmi  Plevral Zedelenme Kardiyak Tamponad  Pnömotoraks Merkezi Venöz Tromboz  Retroperitonal Kanama Endokardit  Sağ Atrial Delinme Çıkış Yeri Enfeksiyonu  Septisemi Fazla Kan Kaybetme  Subklavian Arter Delinmesi Hematom  Subkütan Hematom Kanama  Superıor Vena Cava Delinmesi Hemotoraks  Torasik Kanal Yırtılması Damar Yırtılması  Vasküler Tromboz Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR: Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel birlikte  çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların muhtevası steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLİR. STERILE EO Ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter ve aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir üründe hasar belirtisi görülü-yorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER: 
Uzatma boruları veya kateter lümeni yakınında keskin alet kullanmayınız. Sargı çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanıldığında, kateter zarar görecektir. Boruları tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz. Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Konektörlerin (yani IV tüpleri,şırıngalar, başlıklar) tekrar tekrar fazla sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir

GİRİŞ YERLERİ: Hasta, göğsün üst kısmı meydana çıkmış ve baş giriş yerinin ters yönüne hafifçe dönmüş olarak, bir modifiye Trendelenberg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için, kürek kemikleri arasına rulo yapılmış küçük bir havlu konabilir             İnternal Jugular Ven Sternomastoid kasın yerini belirlemek için hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin apeksinde uygulanacaktır. Apeks klavikulanın yaklaşık üç parmak kalınlığı yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

Subklavyan Ven Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile ilk kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada).

UYARI:   Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur.
Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

Uç Yerleştirme Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştir-meden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

SELDINGER GİRİŞİ İÇİN TALİMAT
Cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir.. Uygulanabilir olduğunda standart hastane protokollerini kullanınız. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter takılması bakımından tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. Uygun kateter uzunluğunun seçimi doktorun kendi kararına kalmıştır. Uygun uç yerleştirilmeyi başarmak bakımından uygun kateter uzunluğunun seçimi önemlidir. Kullanımdan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. Giriş yerini tamamen anestetize etmek için, yeterli lokal anestetik uygulayınız. Şırınga takılı olarak introducer iğneyi hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. Not: Alternatif sheath metodu için Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü’ne bakınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için şırıngayı çıkarınız ve başparmağı iğnenin ucuna yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanırken, kılavuz telin olası kesilmesinden kaçınmak için, kılavuz teli iğne ucuna doğru çekmeyiniz. Kılavuz teli damar içinde bırakarak, iğneyi çıkarınız. Derideki ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz. Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damara kolay geçişine imkân vermek için, deri dokusu ve ven cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz teli sıkıştırmasına neden olarak, kılavuz telin kateter içine sokulup çıkarılmasında zorluğa yol açar. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8. Kılavuz teli yerinde bırakarak, dilatörü çıkarınız. Dikkat: Olası damar cidarı delinmesinden kaçınmak için, damar dilatörünü bir yerleşik kateter olarak  yerinde bırakmayınız. 9. Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, bu çözeltinin lümenlerden istemeyerek drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Distal uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateteri deri altı doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. Fluoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Uygun yerleştirme bir kere doğrulandı mı, kılavuz teli çıkarınız ve sürgülü klempi kapatınız. Şırıngaları bütün uzatmalara takıp klempleri açınız. Kan bütün lümenlerden kolayca aspirasyon yapmalıdır. Eğer lümenler kan aspirasyonuna aşırı bir direnç sergilerse, uygun kan akışları temin için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. Uygun aspirasyon bir kere başarıldı mı, bütün lümenler çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sırasında uzatma klemplerinin açık olmasına dikkat ediniz. Uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanılmadığı zamanlarda kateter borularını klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspire edip, sonra yıkayarak, hava embolizminden kaçınınız. Boru bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bütün bağlantı boru ve başlıklarından havayı çıkarınız. Açık kalmayı temin için, bütün lümenlerde bir heparin kilidi yaratılmalıdır.Hastane heparinleme kılavuzuna başvurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Böyle yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. Kateter heparin ile bir kere kilitlendi mi, klempleri kapatıp uzatmaların dişi luerleri üzerine enjeksiyon başlıklarını takınız. Uygun uç yerleştirmeyi flüoroskopi ile teyit ediniz. Distal venöz uç supoerior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: Giriş yerini sütürle kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter borularını dikmeyiniz Dikkat: Kateter lümeni yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerin teması kateterin bozulmasına neden olabilir. Giriş yerini bir kapayıcı sargı ile kapatınız. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmalıdır/dikilmelidir. Kateter uzunluk ve lot numarasını hastanın kartına kaydediniz.

İNFÜZYON Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon hastane/tesis protokolüne dayanmalıdır. İnfüzyon başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Sızıntı görüldüğünde, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece aletle birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. İnfüzyon tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Not: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. İnfüzyon tedavisi doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. Şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’lerine takınız. Uzatma klemplerini açınız. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz.

Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve infüzyon tedavisi için açık tutulmalıdır. Şırıngaları çıkarınız. Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez. YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini bir kapayıcı sargı ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken sargıları ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma sargıları gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryal delikler. Ven cidarı ile temastan dolayı arteryal yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: Trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: Kateterin yeniden konumlandırınız. Hastayı yeniden konumlandırınız. Hastayı öksürtünüz. Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız.

ENFEKSİYON: Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) veya başka kanda taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Üniversal Kan ve Vücut Sıvısı Önlemleri’ni kullanmalıdırlar. rın tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Sütür kanadından sütürleri kesiniz. Deri sütürlerini çıkarmak için hastane protokolüne uyunuz. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz.

Yaklaşık 10-15 dakika veya kan duruncaya kadar çıkış yerine basınç uygulayınız. Optimal iyileşmeyi hızlandıracak şekilde yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO PONKSİYON GİRİŞ YÖNTEMİ: Bir 21 ga introducer iğne ile perkütan giriş sağlayınızi Bir .018” kılavuz teli 21 ga introducer iğne arasından ilerletiniz. Kılavuz teli yerinde bırakırken introducer iğneyi geri çekiniz. Birlikte verilen sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine geçiriniz. Sheath’i yerinde bırakarak, kılavuz tel ve dilatörü birer birer çıkarınız. Treyde bulunan kılavuz teli sheath içine sokup hedef ven içine yerleşinceye kadar ilerletiniz. Sheath’i çıkarıp, #9’dan başlayan talimata uyarak devam ediniz.

GARANTİ

Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR.

Pro - Picc CT

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Kateterler hem CECT enjeksiyonları hem infüzyon terapisi için onaylıdır.
• Dizayn 300 psi’de 5cc/san’ye varan tanısal görüntüleme için CT enjeksiyonlarına imkân verir. • Termosensitif, poliüretan malzeme hem alkol hem iyot uyumludur. • Tek, çift ve üç lümenli şekillerde bulunur.

 

Katalog No

Temel Set

 

MR17034101

4F x 50CM TEK CT DERECELİ PICC TEMEL SETİ

5/Kutu

MR17035101

5F x 60CM TEK CT DERECELİ PICC TEMEL SETİ

5/Kutu

MR17035201

5F x 55CM ÇİFT CT DERECELİ PICC TEMEL SETİ

5/Kutu

MR17036201

6F x 60CM ÇİFT CT DERECELİ PICC TEMEL SETİ

5/Kutu

MR17036301

6F x 60CM ÜÇLÜ CT DERECELİ PICC TEMEL SETİ

5/Kutu

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli PICC  (1) PTFE Tearaway Introducer (1) Skalpel  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Introducer İğne  (1/2/3) İğnesiz Valf (1) Kateter Emniyet Cihazı

Katalog No

Uzun Telli Set

 

MR17034102

4F x 50CM TEK CT DERECELİ PICC UZUN TELİ

5/Kutu

MR17035102

5F x 60CM TEK CT DERECELİ PICC UZUN TELİ

5/Kutu

MR17035202

5F x 55CM ÇİFT CT DERECELİ PICC UZUN TELİ

5/Kutu

MR17036202

6F x 60CM ÇİFT CT DERECELİ PICC UZUN TELİ

5/Kutu

MR17036302

6F x 60CM ÜÇLÜ CT DERECELİ PICC UZUN TELİ

5/Kutu

UZUN TELLİ SETİN İÇİNDEKİLER: (1) PICC  (1) PTFE Tearaway Introducer 
(1) Skalpel  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Introducer İğne  (1/2/3) İğnesiz Valf (1) Kateter Emniyet Cihazı

Katalog No

Hemşire Bakım Kiti

 

MR17034105

4F x 50CM TEK CT DERECELİ PICC HEMŞİRE KİTİ

5/Kutu

MR17035105

5F x 60CM TEK CT DERECELİ PICC HEMŞİRE KİTİ

5/Kutu

MR17035205

5F x 55CM ÇİFT CT DERECELİ PICC HEMŞİRE KİTİ

5/Kutu

MR17036305

6F x 60CM ÜÇLÜ CT DERECELİ PICC HEMŞİRE KİTİ

5/Kutu

HEMŞİRE BAKIM KİTİNİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli PICC  (1) PTFE Tearaway Introducer (1) Emniyet Skalpeli  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Şerit Metre  (1) Emniyet Introducer İğnesi  (1/2/3) İğnesiz Valf  (1) Kateter Emniyet Cihazı (1) Latekssiz Turnike


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ İNFÜZYON KATETER SETİ KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR:

Medcomp® Çok Lümenli İnfüzyon Kateterleri nütrisyonel replasman terapi administrasyonu ve medikasyon ve solüsyonların infüzyonu amacıyla merkezi ven kateterizasyonu için endikedir. Perkütan olarak sokulabilir ve esas olarak yetişkin bir hastanın internal jugular veni içine yerleştirilir. Subklavyan ven de alternatif giriş yeri olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR: Bu kateter endike olduğu kullanım dışındaki herhangi bir kullanım amaçlı değildir.Kateteri tromboz gösteren damarlara implante etmeyiniz.

TANIMLAMA: İnfüzyon Kateter lümenleri mükemmel biyo-uyumluluk sağlarken daha fazla hasta konforu sağlayan sıcaklığa duyarlı malzemeden üretilmektedir.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR: Hava Embolisi Lümen Trombozu Bakteremi Mediastinal Zedelenme

Brakyal Pleksus Zedelenmesi  Damar Delinmesi Kardiyak Aritmi  Plevral Zedelenme Kardiyak Tamponad  Pnömotoraks Merkezi Venöz Tromboz  Retroperitonal Kanama Endokardit  Sağ Atrial Delinme Çıkış Yeri Enfeksiyonu  Septisemi Fazla Kan Kaybetme  Subklavian Arter Delinmesi Hematom  Subkütan Hematom Kanama  Superıor Vena Cava Delinmesi Hemotoraks  Torasik Kanal Yırtılması Damar Yırtılması  Vasküler Tromboz Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR: Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel birlikte  çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların muhtevası steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLİR. STERILE EO Ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter ve aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir üründe hasar belirtisi görülü-yorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER: 
Uzatma boruları veya kateter lümeni yakınında keskin alet kullanmayınız. Sargı çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanıldığında, kateter zarar görecektir. Boruları tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz. Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Konektörlerin (yani IV tüpleri,şırıngalar, başlıklar) tekrar tekrar fazla sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir

GİRİŞ YERLERİ: Hasta, göğsün üst kısmı meydana çıkmış ve baş giriş yerinin ters yönüne hafifçe dönmüş olarak, bir modifiye Trendelenberg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için, kürek kemikleri arasına rulo yapılmış küçük bir havlu konabilir  İnternal Jugular Ven Sternomastoid kasın yerini belirlemek için hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin apeksinde uygulanacaktır. Apeks klavikulanın yaklaşık üç parmak kalınlığı yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

Subklavyan Ven Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile ilk kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada).

UYARI:   Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur.
Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

Uç Yerleştirme Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştir-meden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

SELDINGER GİRİŞİ İÇİN TALİMAT
Cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir.. Uygulanabilir olduğunda standart hastane protokollerini kullanınız. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter takılması bakımından tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. Uygun kateter uzunluğunun seçimi doktorun kendi kararına kalmıştır. Uygun uç yerleştirilmeyi başarmak bakımından uygun kateter uzunluğunun seçimi önemlidir. Kullanımdan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. Giriş yerini tamamen anestetize etmek için, yeterli lokal anestetik uygulayınız. Şırınga takılı olarak introducer iğneyi hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. Not: Alternatif sheath metodu için Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü’ne bakınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için şırıngayı çıkarınız ve başparmağı iğnenin ucuna yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanırken, kılavuz telin olası kesilmesinden kaçınmak için, kılavuz teli iğne ucuna doğru çekmeyiniz. Kılavuz teli damar içinde bırakarak, iğneyi çıkarınız. Derideki ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz. Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damara kolay geçişine imkân vermek için, deri dokusu ve ven cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz teli sıkıştırmasına neden olarak, kılavuz telin kateter içine sokulup çıkarılmasında zorluğa yol açar. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8. Kılavuz teli yerinde bırakarak, dilatörü çıkarınız. Dikkat: Olası damar cidarı delinmesinden kaçınmak için, damar dilatörünü bir yerleşik kateter olarak  yerinde bırakmayınız. 9. Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, bu çözeltinin lümenlerden istemeyerek drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Distal uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateteri deri altı doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. Fluoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Uygun yerleştirme bir kere doğrulandı mı, kılavuz teli çıkarınız ve sürgülü klempi kapatınız. Şırıngaları bütün uzatmalara takıp klempleri açınız. Kan bütün lümenlerden kolayca aspirasyon yapmalıdır. Eğer lümenler kan aspirasyonuna aşırı bir direnç sergilerse, uygun kan akışları temin için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. Uygun aspirasyon bir kere başarıldı mı, bütün lümenler çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sırasında uzatma klemplerinin açık olmasına dikkat ediniz. Uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanılmadığı zamanlarda kateter borularını klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspire edip, sonra yıkayarak, hava embolizminden kaçınınız. Boru bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bütün bağlantı boru ve başlıklarından havayı çıkarınız. Açık kalmayı temin için, bütün lümenlerde bir heparin kilidi yaratılmalıdır.Hastane heparinleme kılavuzuna başvurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Böyle yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. Kateter heparin ile bir kere kilitlendi mi, klempleri kapatıp uzatmaların dişi luerleri üzerine enjeksiyon başlıklarını takınız. Uygun uç yerleştirmeyi flüoroskopi ile teyit ediniz. Distal venöz uç supoerior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: Giriş yerini sütürle kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter borularını dikmeyiniz Dikkat: Kateter lümeni yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerin teması kateterin bozulmasına neden olabilir. Giriş yerini bir kapayıcı sargı ile kapatınız. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmalıdır/dikilmelidir. Kateter uzunluk ve lot numarasını hastanın kartına kaydediniz.

İNFÜZYON Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon hastane/tesis protokolüne dayanmalıdır. İnfüzyon başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Sızıntı görüldüğünde, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece aletle birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. İnfüzyon tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Not: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. İnfüzyon tedavisi doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. Şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’lerine takınız. Uzatma klemplerini açınız. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz.

Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve infüzyon tedavisi için açık tutulmalıdır. Şırıngaları çıkarınız. Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez. YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini bir kapayıcı sargı ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken sargıları ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma sargıları gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryal delikler. Ven cidarı ile temastan dolayı arteryal yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: Trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: Kateterin yeniden konumlandırınız. Hastayı yeniden konumlandırınız. Hastayı öksürtünüz. Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız.

ENFEKSİYON: Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) veya başka kanda taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Üniversal Kan ve Vücut Sıvısı Önlemleri’ni kullanmalıdırlar. rın tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Sütür kanadından sütürleri kesiniz. Deri sütürlerini çıkarmak için hastane protokolüne uyunuz. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz.

Yaklaşık 10-15 dakika veya kan duruncaya kadar çıkış yerine basınç uygulayınız. Optimal iyileşmeyi hızlandıracak şekilde yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO PONKSİYON GİRİŞ YÖNTEMİ: Bir 21 ga introducer iğne ile perkütan giriş sağlayınızi Bir .018” kılavuz teli 21 ga introducer iğne arasından ilerletiniz. Kılavuz teli yerinde bırakırken introducer iğneyi geri çekiniz. Birlikte verilen sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine geçiriniz. Sheath’i yerinde bırakarak, kılavuz tel ve dilatörü birer birer çıkarınız. Treyde bulunan kılavuz teli sheath içine sokup hedef ven içine yerleşinceye kadar ilerletiniz. Sheath’i çıkarıp, #9’dan başlayan talimata uyarak devam ediniz.

GARANTİ

Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR.

Broşür

Poster

Kullanım Videosu

 

 

Proline CT

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Kateterler hem CECT enjeksiyonları hem infüzyon terapisi için onaylıdır.
• Dizayn 300 psi’de 5cc/san’ye varan tanısal görüntüleme için CT enjeksiyonlarına imkân verir. • Termosensitif, poliüretan malzeme hem alkol hem iyot uyumludur.

 

Katalog No

 

 

MR28035101

5F x 60CM TEK LÜMENLİ PRO-LINE®, TEMEL KİTLER

5/Kutu

MR28036101

5F x 60CM TEK LÜMENLİ PRO-LINE®, TEMEL KİTLER

5/Kutu

MR28037101

5F x 60CM TEK LÜMENLİ PRO-LINE®, TEMEL KİTLER

5/Kutu

MR28036201

6F x 60CM ÇİFT LÜMENLİ PRO-LINE®, TEMEL KİTLER

5/Kutu

MR28037201

7F x 60CM ÇİFT LÜMENLİ PRO-LINE®, TEMEL KİTLER

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Stiletli Kateter (1) Introducer İğne  (1) PTFE Tearaway Introducer  (1) Şırınga  (1) Kılavuz Tel  (1) Skalpel  (1) Şerit Metre  (1) Tünel Açıcı  (1/2) İğnesiz Valf (1) Kateter Emniyet Cihazı  


Kullanım Talimatları

TÜNELSİZ İNFÜZYON KATETER SETİ KULLANMA TALİMATI KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR:

Medcomp® Çok Lümenli İnfüzyon Kateterleri nütrisyonel replasman terapi administrasyonu ve medikasyon ve solüsyonların infüzyonu amacıyla merkezi ven kateterizasyonu için endikedir. Perkütan olarak sokulabilir ve esas olarak yetişkin bir hastanın internal jugular veni içine yerleştirilir. Subklavyan ven de alternatif giriş yeri olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR: Bu kateter endike olduğu kullanım dışındaki herhangi bir kullanım amaçlı değildir.Kateteri tromboz gösteren damarlara implante etmeyiniz.

TANIMLAMA: İnfüzyon Kateter lümenleri mükemmel biyo-uyumluluk sağlarken daha fazla hasta konforu sağlayan sıcaklığa duyarlı malzemeden üretilmektedir.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR: Hava Embolisi                                                 Lümen Trombozu Bakteremi                                                         Mediastinal Zedelenme

Brakyal Pleksus Zedelenmesi  Damar Delinmesi Kardiyak Aritmi  Plevral Zedelenme Kardiyak Tamponad  Pnömotoraks Merkezi Venöz Tromboz  Retroperitonal Kanama Endokardit  Sağ Atrial Delinme Çıkış Yeri Enfeksiyonu  Septisemi Fazla Kan Kaybetme  Subklavian Arter Delinmesi Hematom  Subkütan Hematom Kanama  Superıor Vena Cava Delinmesi Hemotoraks  Torasik Kanal Yırtılması Damar Yırtılması  Vasküler Tromboz Takmaya teşebbüsten önce, yukarıdaki komplikasyonları ve bunlardan herhangi birinin vukuunda yapılacak acil tedaviyi iyi bildiğinizden emin olunuz.

UYARILAR: Sokma veya kullanma esnasında bir hub veya konektörün herhangi bir parçadan ayrılması nadir durumunda, kan kaybı ve hava embolizmini önlemek için gerekli bütün adımları atıp önlemleri alınız ve kateteri derhal çıkarınız. Beklenmedik bir dirençle karşılaşıldığında, kılavuz tel veya kateteri ilerletmeyiniz. Kılavuz teli herhangi bir parçaya zorla sokup çıkarmayınız. Tel kırılabilir veya çözülebilir. Eğer kılavuz tel hasar görürse, kateter ve kılavuz tel birlikte  çıkarılmalıdır. Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Bu kateter sadece tek kullanımlıktır. Kateter ve aksesuarları herhangi bir yöntemle yeniden sterilize etmeyiniz. Üretici, kateter veya aksesuarların yeniden kullanım veya yeniden sterilizasyonundan ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların muhtevası steril ve non-pirojeniktir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLİR. STERILE EO Ambalaj hasar görmüş veya açılmışsa, kateter ve aksesuarları kullanmayınız Eğer herhangi bir üründe hasar belirtisi görülü-yorsa, kateter veya aksesuarları kullanmayınız.

KATETER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER: 
Uzatma boruları veya kateter lümeni yakınında keskin alet kullanmayınız. Sargı çıkarmak için makas kullanmayınız. Bu kit ile birlikte verilenlerden başka klempler kullanıldığında, kateter zarar görecektir. Boruları tekrar tekrar aynı yerden klemplemek onları zayıflatabilecektir. Kateter luer’lerine ve hub'ına yakın klemplemeden kaçınınız. Her tedaviden önce ve sonra kateter lümeni ve uzatmalarda hasar olup olmadığına bakınız. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve kan hattı bağlantılarının güvenli olduğundan emin olunuz. Bu kateter ile sadece Luer Lock (ipli) Konektörleri kullanınız. Konektörlerin (yani IV tüpleri,şırıngalar, başlıklar) tekrar tekrar fazla sıkılması, konektör ömrünü kısaltacak ve potansiyel konektör bozulmasına yol açabilecektir

GİRİŞ YERLERİ: Hasta, göğsün üst kısmı meydana çıkmış ve baş giriş yerinin ters yönüne hafifçe dönmüş olarak, bir modifiye Trendelenberg pozisyonunda olmalıdır. Göğüs sahasının genişlemesini kolaylaştırmak için, kürek kemikleri arasına rulo yapılmış küçük bir havlu konabilir             İnternal Jugular Ven Sternomastoid kasın yerini belirlemek için hastanın başını yataktan kaldırtınız. Kateterizasyon sternomastoid kasın iki başı arasında oluşan üçgenin apeksinde uygulanacaktır. Apeks klavikulanın yaklaşık üç parmak kalınlığı yukarısında olmalıdır. Karotid arter el yardımıyla kateter giriş noktasına ortalanmalıdır.

Subklavyan Ven Klavikulanın arkasında, ilk kaburganın üzerinde ve subklavyan arterin önünde bulunan subklavyan venin konumuna dikkat ediniz. (Klavikula ile ilk kaburga kemiği tarafından oluşturulan açının hemen yanındaki bir noktada).

UYARI:   Vantilatör desteği gerektiren hastalar, subklavyan ven kanülasyonu sırasında komplikasyonlara neden olabilen artan bir pnömatoraks riskine maruzdur.
Subklavyan venin uzun süre kullanılması sonucu subklavyan ven stenozu ortaya çıkabilir.

Uç Yerleştirme Kateterin son konumunu göğüs x-ışını ile doğrulayınız. Kullanmadan önce uygun yerleştir-meden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir.

SELDINGER GİRİŞİ İÇİN TALİMAT
Cihazı kullanmadan önce talimatı dikkatli okuyunuz. Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı, kullanılmalı ve çıkarılmalıdır. Bu talimatta tanıtılan tıbbî teknikler ve işlemler tıbben kabul edilebilir bütün protokolleri temsil etmediği gibi, spesifik bir hastayı tedavide bir doktorun deneyim ve muhakemesinin de yerini tutma amacında değildir.. Uygulanabilir olduğunda standart hastane protokollerini kullanınız. Takma, bakım ve kateter çıkarma işlemleri sırasında sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır. Steril bir çalışma ortamı sağlayınız. Ameliyathane kateter takılması bakımından tercih edilen yerdir. Steril örtü, alet ve aksesuarlar kullanınız. Giriş yerinin yukarı ve aşağısındaki deriyi tıraşlayınız. Cerrahi bir şekilde ovalayarak temizlik uygulayınız. Ameliyat önlüğü, başlık, eldiven ve maske takınız. Hastaya maske taktırınız. Uygun kateter uzunluğunun seçimi doktorun kendi kararına kalmıştır. Uygun uç yerleştirilmeyi başarmak bakımından uygun kateter uzunluğunun seçimi önemlidir. Kullanımdan önce uygun yerleştirmeden emin olmak için, bu kateterin ilk girişini daima rutin x-ışını tetkiki izlemelidir. Giriş yerini tamamen anestetize etmek için, yeterli lokal anestetik uygulayınız. Şırınga takılı olarak introducer iğneyi hedef vene sokunuz. Uygun yerleştirmeyi garanti etmek için aspirasyon yapınız. Not: Alternatif sheath metodu için Mikro Ponksiyon Giriş Yöntemi Bölümü’ne bakınız. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek için şırıngayı çıkarınız ve başparmağı iğnenin ucuna yerleştiriniz. Kılavuz telin esnek ucunu sadece ucu görülecek şekilde advancer içine geri çekiniz. Advancer’in distal ucunu iğne hub’ı içine sokunuz. Kılavuz teli ileriye hareketle iğne hub’ına ve oradan da hedef ven içine ilerletiniz. Dikkat: Yerleştirilen kılavuz telin uzunluğunu hastanın cüssesi belirler. Bu prosedür boyunca hastadaki aritmi işaretlerini izleyiniz. Bu prosedür esnasında hasta bir kardiyak monitöre bağlanmalıdır. Eğer kılavuz telin sağ atriuma geçmesine izin verilirse, kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Bu prosedür esnasında kılavuz tel sıkıca tutulmalıdır. Dikkat: Introducer iğne kullanırken, kılavuz telin olası kesilmesinden kaçınmak için, kılavuz teli iğne ucuna doğru çekmeyiniz. Kılavuz teli damar içinde bırakarak, iğneyi çıkarınız. Derideki ponksiyon yerini skalpel ile genişletiniz. Dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateterin hedef damara kolay geçişine imkân vermek için, deri dokusu ve ven cidarını genişletiniz. Dikkat: Yetersiz doku genişletme kateter lümeninin kılavuz teli sıkıştırmasına neden olarak, kılavuz telin kateter içine sokulup çıkarılmasında zorluğa yol açar. Bu kılavuz telin eğilmesine yol açabilir. 8. Kılavuz teli yerinde bırakarak, dilatörü çıkarınız. Dikkat: Olası damar cidarı delinmesinden kaçınmak için, damar dilatörünü bir yerleşik kateter olarak  yerinde bırakmayınız. 9. Kateteri tuz çözeltisi ile yıkayıp, bu çözeltinin lümenlerden istemeyerek drene olmasını önlemek için kateter uzatmalarını klempleyiniz. Aletle birlikte verilen klempleri kullanınız. Distal uzatma klempini açınız. Kateteri kılavuz telin proksimal ucu üzerinden geçiriniz. Kateteri deri altı doku arasından hedef ven içine dikkatle hareket ettiriniz. Fluoroskopi altında kateterde ayarlamalar yapınız. Distal uç superior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Uygun yerleştirme bir kere doğrulandı mı, kılavuz teli çıkarınız ve sürgülü klempi kapatınız. Şırıngaları bütün uzatmalara takıp klempleri açınız. Kan bütün lümenlerden kolayca aspirasyon yapmalıdır. Eğer lümenler kan aspirasyonuna aşırı bir direnç sergilerse, uygun kan akışları temin için kateterin döndürülmesi veya yeniden konumlandırılması gerekebilir. Uygun aspirasyon bir kere başarıldı mı, bütün lümenler çabuk bolus tekniği kullanılarak tuz çözeltisi dolu şırıngalarla yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sırasında uzatma klemplerinin açık olmasına dikkat ediniz. Uzatma klemplerini kapatıp, şırıngaları çıkarınız ve her bir luer lock konektörü üzerine bir enjeksiyon başlığı yerleştiriniz. Kullanılmadığı zamanlarda kateter borularını klempli tutarak ve her kullanmadan önce kateteri aspire edip, sonra yıkayarak, hava embolizminden kaçınınız. Boru bağlantılarını her değiştirmede, kateter ve bütün bağlantı boru ve başlıklarından havayı çıkarınız. Açık kalmayı temin için, bütün lümenlerde bir heparin kilidi yaratılmalıdır.Hastane heparinleme kılavuzuna başvurunuz. Dikkat: Kateter ve uzatmalardan bütün havanın aspire edilmiş olduğundan emin olunuz. Böyle yapılmazsa, hava embolizmi ortaya çıkabilir. Kateter heparin ile bir kere kilitlendi mi, klempleri kapatıp uzatmaların dişi luerleri üzerine enjeksiyon başlıklarını takınız. Uygun uç yerleştirmeyi flüoroskopi ile teyit ediniz. Distal venöz uç supoerior vena cava ile sağ atrium birleşme noktasının hemen önüne yerleştirilmelidir. Dikkat: Kateter yerleştirmenin doğruluğunu kanıtlayamama ciddi travma veya ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

KATETER GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE YARA SARMA: Giriş yerini sütürle kapatınız. Sütür kanadını kullanarak kateteri deriye dikiniz. Kateter borularını dikmeyiniz Dikkat: Kateter lümeni yakınında keskin cisim veya iğne kullanırken dikkatli olunmalıdır. Keskin cisimlerin teması kateterin bozulmasına neden olabilir. Giriş yerini bir kapayıcı sargı ile kapatınız. Kateter bütün implantasyon süresince güven altına alınmalıdır/dikilmelidir. Kateter uzunluk ve lot numarasını hastanın kartına kaydediniz.

İNFÜZYON Hastanın sistemik heparizasyonunu önlemek için, tedaviden önce lümenlerden heparin çözeltisi çıkarılmalıdır. Aspirasyon hastane/tesis protokolüne dayanmalıdır. İnfüzyon başlamadan önce, katetere bütün bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Kan kaybını veya hava embolizmini önlemek bakımından sızıntıları fark etmek için, sık sık gözle inceleme yapılmalıdır. Sızıntı görüldüğünde, kateter derhal klemplenmelidir. Dikkat: Kateteri sadece aletle birlikte verilen klemplerle klempleyiniz. İnfüzyon tedavisine devamdan önce gerekli iyileştirici eylem yapılmalıdır. Not: Aşırı kan kaybı hastanın şoka girmesine yol açabilir. İnfüzyon tedavisi doktor talimatına göre yapılmalıdır.

HEPARİNLEME Eğer kateter tedavi için hemen kullanılmayacaksa, önerilen kateteri açık tutma kurallarına uyunuz. Tedaviler arasında açık kalmasını sağlamak için, kateterin her lümeninde  bir heparin kilidi yaratılmalıdır. Heparin konsantrasyonu için hastane protokolüne uyunuz. Şırıngalara heparin çekiniz. Şırıngalarda hava kalmamasına dikkat ediniz. Uzatmalardan enjeksiyon başlıklarını çıkarınız. Heparin çözeltisi içeren bir şırıngayı her bir uzatmanın dişi luer’lerine takınız. Uzatma klemplerini açınız. Hastaya hiç hava kaçırılmamasını garantilemek için aspirasyon yapınız. Çabuk bolus tekniği kullanarak her bir lümene heparin enjekte ediniz.

Not: Etkililiği temin için her bir lümen heparin ile tamamen doldurulmalıdır. Uzatma klemplerini kapayınız. Dikkat: Uzatma klempleri sadece aspirasyon, yıkama ve infüzyon tedavisi için açık tutulmalıdır. Şırıngaları çıkarınız. Uzatmaların dişi luer’leri üzerine steril bir enjeksiyon başlığını takınız. Çoğu durumlarda, lümenlerin aspire edilmiş veya yıkanmış olmaması kaydıyla, 48-72 saat için daha fazla heparin gerekmez. YARA YERİ BAKIMI Kateter etrafındaki deriyi temizleyiniz. Çıkış yerini bir kapayıcı sargı ile kapayıp, uzatmalar, klempler ve başlıkları ilgili personelin erişebilmesi bakımından dışarıda bırakınız. Yara sargıları temiz ve kuru tutulmalıdır. Dikkat: Hastalar yüzmemeli, duş almamalı veya yıkanırken sargıları ıslatmamalıdırlar. Eğer aşırı terleme veya kazara ıslanma sargıları gevşetirse, ilgili personel steril koşullar altında sargıları değiştirmelidirler.

KATETER ÇALIŞMASI Dikkat: Kateter çalışması ile ilgili problemleri halletmek için mekanik veya kimyasal herhangi bir müdahale yapmadan önce, daima hastane veya ünite protokolünü, potansiyel komplikasyonları ve onların tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Uyarı: Aşağıdaki işlemleri sadece uygun tekniklere aşina bir doktor uygulamalıdır.

YETERSİZ AKIŞLAR: Aşağıdaki hususlar yetersiz kan akışlarına neden olabilir: Pıhtılaşma veya fibrin tabakasından dolayı tıkanan arteryal delikler. Ven cidarı ile temastan dolayı arteryal yan deliklerin tıkanması. Çözümler şunlardır: Trombolitik bir ajan kullanılarak kimyasal müdahale.

TEK YÖNLÜ TIKANMALARIN YÖNETİMİ: Bir lümenin kolayca yıkanabilip fakat kanın aspire edilemediği durumlarda, tek yönlü tıkanmalar görülür. Bu genellikle uç malpozisyonundan ortaya çıkar. Aşağıdaki uyarlamalardan biri tıkanmayı çözebilir: Kateterin yeniden konumlandırınız. Hastayı yeniden konumlandırınız. Hastayı öksürtünüz. Direnç olmaması kaydıyla, ucu damar cidarından uzaklaştırmaya çalışmak için steril normal tuz çözeltisi ile kateteri kuvvetlice yıkayınız.

ENFEKSİYON: Dikkat: HIV (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) veya başka kanda taşınan patojenlere maruz kalma riskinden dolayı, sağlık profesyonelleri bütün hastaların bakımında daima Üniversal Kan ve Vücut Sıvısı Önlemleri’ni kullanmalıdırlar. rın tedavisini, uyarı ve önlemleri inceleyiniz. Sütür kanadından sütürleri kesiniz. Deri sütürlerini çıkarmak için hastane protokolüne uyunuz. Kateteri çıkış yeri arasından geri çekiniz.

Yaklaşık 10-15 dakika veya kan duruncaya kadar çıkış yerine basınç uygulayınız. Optimal iyileşmeyi hızlandıracak şekilde yara örtüsü uygulayınız.

MİKRO PONKSİYON GİRİŞ YÖNTEMİ: Bir 21 ga introducer iğne ile perkütan giriş sağlayınızi Bir .018” kılavuz teli 21 ga introducer iğne arasından ilerletiniz. Kılavuz teli yerinde bırakırken introducer iğneyi geri çekiniz. Birlikte verilen sheath dilatörü kılavuz telin proksimal ucu üzerinden hedef ven içine geçiriniz. Sheath’i yerinde bırakarak, kılavuz tel ve dilatörü birer birer çıkarınız. Treyde bulunan kılavuz teli sheath içine sokup hedef ven içine yerleşinceye kadar ilerletiniz. Sheath’i çıkarıp, #9’dan başlayan talimata uyarak devam ediniz.

GARANTİ

Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞULLARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR.

Broşür

Video

İSTANBUL ŞUBE (Anadolu)


Adres : Kısıklı Mahallesi Reşatbey Sokak No:40/2 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : +90 216 481 96 13-14-15 Faks : +90 216 481 96 17
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İSTANBUL ŞUBE (Avrupa)


Adres : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:3 Nef12 B-Blok (Oifs Blok) D:67 Kat:8 Merter /İSTANBUL
Telefon : +90 850 577 99 73 
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İZMİR ŞUBE


Adres : 1438 Sokak no: 14/1     Alsancak/İZMİR    
Telefon : + 90 232 4639075 - 4218937 - 4224824 Faks : + 90 232 4218937
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.